Dopravní stavby

Dopravní značení PROTRACO s.r.o.

Dopravní značení PROTRACO s.r.o.

Kompletně zajistíme projektovou dokumentaci a potřebná povolení pro zábor veřejného prostranství, stavební práce, uzavírku chodníku, umístění inženýrských sítí, vyhrazené parkovací stání, provozování stánků, sportovní a kulturní akce apod. Projekční a ...

OTEVŘENO (Zavírá v 17:00)

CEMEX Czech Republic, s.r.o.

CEMEX Czech Republic, s.r.o.

Přední světový výrobce čerstvého betonu a cementu. Dodává také anhydritové a cementové lité směsi pro pokládku podlah, lité pěnobetony nebo čerstvou cementovou maltu. Kromě dodávky stavebních materiálů nabízí i realizaci staveb – základové a stropní desky pro …

Dipos Tábor a. s.

Dipos Tábor a. s.

Asfaltujeme nebo opravujeme asfaltové povrchy komunikací, chodníků, parkovišť a jiných ploch: asfaltujeme větší souvislé plochy do hloubky až 20 cm, asfaltujeme napojení po opravách železničních přejezdů, asfaltujeme kanalizační vpusti, zalévání ...

SKÁLA - HB s.r.o.

SKÁLA - HB s.r.o.

Podvrty Protlaky pod komunikacemi, železnicemi, vodními toky, pro kanalizace, plyn, el. rozvody i v nejtvrdších horninách. Od průměru 159 mm ocel chránička do průměru 820 mm ocel chránička. Zakázkové zámečnictví Provádíme zakázky – vrata, ...

TALPA - RPF, s.r.o.

TALPA - RPF, s.r.o.

Bezvýkopová výstavba a renovace inženýrských sítí, řízené horizontální vrtání a protlaky, sanace znečištěných vod a zemin, biotechnologická dekontaminace, výstavba vodovodů a kanalizací, dodávky a montáž – tepelná čerpadla, řezání vodním paprskem.

BERÁK s.r.o.

BERÁK s.r.o.

Zemní a výkopové práce s širokým okruhem činností. Specializujeme se na vodovodní a kanalizační řády, opravy, zpevnění a výstavby cest a silnic, úpravy terénu pod zahradní bazény vč. podkladu. Zajišťujeme kompletní zakládání pro rodinné domy (základové ...

OTEVŘENO (Zavírá v 17:00)

porovnajslužby.sk

porovnajslužby.sk

Projekt Porovnaj služby je naozaj veľmi zaujímavým projektom a zároveň využiteľnou službou. Ide o porovnávač služieb, pričom predstava celého projektu je založená na nápade vytvorenia novej služby, ktorá ľuďom umožní jednoduchšie porovnanie jednej služby u ...

MIROS Pardubice, a.s.

MIROS Pardubice, a.s.

Výstavba a opravy komerčních komunikací v oboru silniční a železniční dopravy, vodohospodářských děl a mostů, provádění zemních a demoličních prací.

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

Odpadové hospodářství – svážíme a odstraňujeme komunální, živnostenský či nebezpečný odpadu. Zahrnuje bioodpad, gastroodpad, stavební či zdravotnický odpad, separovaný či velkoobjemový odpad, služby dotřídění separovaných složek odpadu, zpracování druhotných …

ZAVŘENO (Otevírá v Po 06:00)

P S K , v.o.s. CHOCEŇ

Provádíme zemní, výkopové a stavební práce kráčejícím bagrem. Revitalizace, údržba, úpravy, čištění a prohlubování toků, špatně dostupných terénů, rybníků a vodních ploch. Zajišťujeme pokládku zámkové dlažby a všech druhů obrubníků a palisád, a také všemožné …

M - SILNICE a.s.

Realizujeme dopravní stavby přes víc jak šedesát let a nabízíme všechny druhy komunikací, počínaje od polních cest, odstavných ploch, silnice I. tříd až po dálnice.

Stavební firma Jiří Petřek

Zemní práce, demolice, průmyslové a občanské stavby, výstavba zpevněných ploch, vozovky, komunikace, chodníky, řezání asfaltových a živočišných povrchů, dílčí stavební práce, kanalizace, vodovody, prodej stavebnin.

Ing. Aleš Hlavatý

Ing. Aleš Hlavatý

Působím v oboru dopravních staveb se zaměřením na pozemní komunikace. Předmětem mé činnosti je zpracování projektové dokumentace, výkon činnosti technického dozoru investora a koordinátora BOZP. Zajišťuji inženýring dopravních nekolejových staveb.

M - STAV CZ, s.r.o.

Výstavba a rekonstrukce pozemních komunikací, mostních objektů a monolitických staveb.

Energostav, spol. s r.o.

Výstavba, rekonstrukce a opravy potrubních systémů, parovodů, horkovodů, teplovodů, produktovodů, plynovodů, výměníkových stanic, domovních předávacích stanic formou generální dodávky na klíč.

SAPA - LPJ

Výstavba místních komunikací, náměstí, pozemních staveb a inženýrských sítí. Stavíme dopravní a inženýrské stavby, silnice, chodníky, odstavné plochy, parkoviště. Pokládáme kanalizace, telekomunikační sítě, kabely. Zemní práce. Zámková dlažba.

Brzy zavírá (v 15:00)

STAPS - STAVEBNÍ SPOLEČNOST - RODINNÉ DOMY, PROJEKTY, REKONSTRUKCE, DOZOR, PORADENSTVÍ

Stavíme kompletně nové domy „na klíč“, novostavby a provádíme komplexní rekonstrukce rodinných domů a rekonstrukce bytových domů, samozřejmě provádíme i drobné stavební práce a stavby. Nabízíme: Dopravní stavby, Sanace základů, Sanace vlhkého zdiva, ...

Agile, spol. s r.o.

Firma provádí bytové, občanské a průmyslové stavby (bytové domy, hypermarkety, výrobní a skladové haly). Dále vodohospodářské a inženýrské stavby (silnice, kanalizace, vodovody, ČOV, rybníky a poldry).

Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Výstavba a rekonstrukce komunikací i chodníků. Pokládka dlažby a zemní práce. Opravy a údržba mostů, zpevňování koryt vodních toků apod. Naše reference: dlouholeté zkušenosti a profesionalita v oboru.

MDS projekt, s.r.o.

Zabýváme se projektovou činností mostních konstrukcí a dopravních staveb. Dále společnost provádí statické návrhy a posudky stavebních konstrukcí.

OTEVŘENO (Zavírá v 16:00)

MADOS MT, s.r.o.

Stavíme mosty, silnice, vodohospodářské stavby a betonové konstrukce. Realizujeme rekonstrukce mostů a komunikací.

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Provádíme výstavby, rekonstrukce a opravy silnic, dálnic a železnic včetně mostů. Zabýváme se také stavební činností v oblasti bytových staveb.

NACKO Group s.r.o.

Realizuje nové podlahové systémy a rekonstrukce starých nevyhovujících podlah v průmyslu, obchodě, nemocnicích, školách, skladovacích prostorách atd. Zahrnuje anhydritové a cementové potěry, betonové podlahy, stěrky, kamenné koberce, opravy a sanace, ...

K+N stavební společnost

K+N stavební společnost

Provádíme stavby a rekonstrukce silnic a chodníků, veškeré dlaždičské práce. Nabídka K&N dlažby: dlažba kamenná, štípaná, řezaná, betonová zámková, žulová. Dlážděné komunikace a silnice. Stavební práce, pokládka dlažby, zemní a výkopové práce.

SaM silnice a mosty Litomyšl, a.s.

Provádíme realizace a rekonstrukce dopravních staveb.

REPLYN, společnost s ručením omezeným

Provádíme projektovou přípravu pro stavby plynárenských zařízení včetně rekonstrukcí a oprav.

OTEVŘENO (Zavírá v 16:00)

Chládek a Tintěra, Pardubice, a.s.

Provádění rekonstrukcí, výstavby a údržby železničních tratí, mostů, železničních vleček a silnic.

Agrostav Pardubice

Nabídka pozemních, inženýrských, dopravních a vodohospodářských staveb.

GASCO, spol. s r.o.

Provádíme kompletní plynofikace obcí. Nabízíme rekonstrukce a opravy stávajících plynovodů, kanalizací i regulačních stanic.

STAVITELSTVÍ JOKEŠ, spol. s r.o.

Zajišťujeme pozemní a inženýrské stavby. Nabízíme projektovou činnost a výstavbu rodinných domů. Nakupujeme a prodáváme stavební materiál.

ŠELA stavel, s.r.o.

Provádíme veškeré práce související se stavbou obytných budov. Zajišťujeme poradenský servis.

Brzy zavírá (v 15:00)

MiP, spol. s r.o.

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování.

OTEVŘENO (Zavírá v 16:00)

SKOS, s.r.o.

Nabízíme výstavbu a rekonstrukci staveb.

Brzy zavírá (v 15:30)

HOLD, s.r.o.

Provádíme výstavby a opravy komunikací, chodníků, cest, příkopů. Nabízíme pokládku živice i dlažeb, terénní úpravy a zemní práce.

RENOVA CZ

Údržba v kolejové dopravě. Diagnostika a broušení.

MPS Mostní a pozemní stavby, s.r.o.

Nabízíme montáž ocelových konstrukcí a provádění pozemních i silničních staveb.

Merit Bau CZ, a.s.

Provádíme vodohospodářské stavby, inženýrské sítě a bourací, demoliční i zemní práce včetně komunikací.

Miloslav Křičenský

Výstavba i rekonstrukce rodinných domů. Provádění obkladačských prací.

DS DELTA, s.r.o.

Provádění dopravních staveb a inženýrské činnosti v investiční výstavbě.

Brzy zavírá (v 15:00)

HELP, silnice - železnice, s.r.o.

Provádíme silniční, železniční a vodohospodářské stavby včetně mostů, opěrných i zárubních stěn.

OTEVŘENO (Zavírá v 16:00)

K KONZULT, s.r.o.

Výstavba pozemních a inženýrských staveb.

REGODAT, s.r.o.

Provádíme dopravní, vodohospodářské a další inženýrské stavby včetně zemních prací. Dále se věnujeme Ekonomicko-organizačnímu poradenství. Ekonomicko-organizační poradenství

Městské služby Litomyšl, s.r.o.

Správa komunikací, veřejné zeleně, veřejného koupaliště, krytého bazénu a zimního a letního stadionu.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 08:00)

EUROVIA CS, a.s.

Komplexní zhotovení dálnic, silnic, rychlostních komunikací a obchvatů obcí. Rekonstrukce a modernizace komunikací.

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Investice a správa všech dálnic, rychlostních silnic a silnic I. třídy v České republice.

AZP Chvojno s.r.o.

Autodoprava (k dipozici vozidla Liaz 18.33 4x4 a Tatra 815 6x6), zemní práce (k dispozici rypadlonakladač JCB 4cx, grejdr Baukema SHM4, vibrační válec VV 111), stavba a rekonstrukce lesních cest, řezaní asfaltu a betonu.