Advokáti a notáři • Pardubický kraj a okolí

JUDIKATY.INFO

JUDIKATY.INFO

Informácie o judikátoch, vyhľadávanie v zoznamoch. Vyše 600 000 dokumentov v databáze. Rozsudky sú triedené podľa kľúčových slov a merita veci. Judikatúra (súdna prax) Vám môže poskytnúť užitočné informácie, ako v podobných prípadoch, ako je Váš, rozhodol …

447 kmSlovensko Snina, Kukučínova 2043/4 + pobočka
Advokátní kancelář JUDr. Zdeněk KOSCHIN

Advokátní kancelář JUDr. Zdeněk KOSCHIN

Kompletní servis pro podnikatele. Poradíme v právních záležitostech ve vztazích se zaměstnanci i s obchodními partnery a zákazníky. Nabízíme také daňové a účetní služby, abyste měli v pořádku své finance. Zpracováváme i mzdové a personální agendy. Zajišťujeme …

JUDr. Miluše Calábková

JUDr. Miluše Calábková

Právní pomoc v oblasti práva rodinného – právní zastoupení v rozvodovém řízení, uzavírání dohod o vypořádání zaniklého společného jmění, péče o nezletilé děti, úpravy výživného, ve věci omezení svéprávnosti, schvalování právních jednání včetně jednání před …

ZAVŘENO (Otevírá v Po 08:30)

JUDr. Tereza Chadimová, advokátka a mediátorka

JUDr. Tereza Chadimová, advokátka a mediátorka

Advokátka zabývající se generální právní praxí. Komplexní právní servis. Zastupování před soudy a úřady, sepsání a revize smluv, právní poradenství. Vymáhání pohledávek, náhrada škody, právo trestní, občanské, rodinné, zdravotnické, ochrana osobnosti, právo …

JUDr. Martin Týle

Nabídka služeb advokátní kanceláře v oblasti obchodního práva.

JUDr. Lubomír Procházka

Nabídka služeb advokátní kanceláře v oblasti obchodního a občanského práva.

JUDr. Jiří Kos, MSc., advokátní kancelář

Nabízím advokátní služby v oblastech zakládání obchodních společností a zajišťování právní podpory jejich další činnosti, převody nemovitostí či zastupování ve všech druzích občanských, obchodních, pracovních a rodinných sporů. Veškeré advokátní služby …

Mgr. Michaela Janků, advokátka

Nabízím služby advokáta zaměřeného na obchodní a občanské právo.

JUDr. Mgr. Pavel Kosek, advokátní kancelář

JUDr. Mgr. Pavel Kosek, advokátní kancelář

Advokátní kancelář byla založena v roce 2014 a poskytuje právní služby ve všech oblastech práva, a to jak jednotlivcům a obchodním korporacím, tak i veřejnoprávním subjektům. V naší kanceláři klademe důraz na profesionální přístup, komplexnost a flexibilitu.

JUDr. Světlana Pecháčková, advokát

Nabídka advokátních služeb v oblasti občanského, pracovního, rodinného a trestního práva.

Mgr. Viktorie Vyhnalová, advokátka

Advokátka pro podnikatele. Pomohu Vám s podnikáním a budu pečovat o Vaši firmu. Své služby poskytuji zejména v oblasti práva obchodního, pracovního, IT & IP a nemovitostí.

Mgr. Radka Nesvadbová, advokát

Nabízím advokátní služby se zaměřením na generální praxi. Veškeré advokátní služby nabízím v českém i anglickém jazyce.

JUDr. Jaroslav Poláček

Služby advokátní kanceláře zahrnují obchodní právo (založení společnosti s.r.o., majetkové vypořádání obchodních společností a další služby pro firmy), občanské právo (občanskoprávní vztahy, vlastnické právo, kupní smlouvy), rodinné právo (rozvody, majetkové …

JUDr. Veronika Mazalová, advokátka

Nabídka služeb advokátní kanceláře v oblasti občanského, obchodního, pracovního, rodinného a trestního práva.

JUDr. Jaroslav Suchý

Poskytování právní podpory ve všech oblastech práva.

JUDr. Bronislava Valášková

Nabízíme advokátní služby se zaměřením na obchodní právo, dražby a právo obchodních společností i družstev.

Mgr. Martina Kondrová - notářská kancelář

Naše notářská kancelář v Pardubicích poskytuje tyto notářské služby: potřebné notářské zápisy, úschovnu listin a peněz, sepsání závěti, vyřízení pozůstalosti, převody nemovitostí, manželské a jiné smlouvy, notářská osvědčení, ověření podpisu a další.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 08:00)

JUDr. Doubravka Nováková

Poskytování notářských služeb.

Advokátní kancelář Polák- Poláková

Nabízím právní služby v oblasti generální praxe. Dále pak azylové, cizinecké, trestní, pracovní, zdravotnické i soutěžní právo. Zadávání veřejných zakázek, právo obchodních korporací, nemovitosti a pohledávky. Poskytuji právní poradenství i v jazyce českém, …

AK Centrum - Mgr. Lucie Popďakuniková

Jsme advokátní kancelář provozující generální praxi, se zaměřením zejména na právo občanské a trestní. Advokátní kancelář budujeme na bázi pečlivého, profesionálního a osobního přístupu ke každému klientovi. Řídíme se zákonem o advokacii a etickým kodexem. …

JUDr. Jarmila Černá, advokátka

Poskytování právního poradenství v oblasti obchodního, správního, pracovního, trestního a občanského práva.

JUDr. Olga Sůvová

Poskytování advokátních služeb v oblasti občanského, obchodního, rodinného a bytového práva.

JUDr. Mgr. Lukáš Váňa, Ph.D.

Nabízím advokátní služby v oblasti územních samosprávných celků, cenných papírů, fúzí, akvizic a daní. Zaměřuji se na občanské, finanční, správní a stavební právo.

JUDr. et Bc. Karel Rohr, advokát

Nabídka právních služeb v oborech obchodní právo, občanské právo, trestní a správní právo, nemovitosti. Zastupování před soudy, sepisování smluv.

JUDr. Rita Korolová

Poskytování notářských služeb.

JUDr. Marcela Kislingerová, advokátka

Nabídka advokátních služeb v oblasti občanského, obchodního a softwarového práva.

Mgr. Simona Oriničová, advokát

Poskytování advokátních služeb v oblasti občanského, obchodního, trestního, rodinného, pracovního a správního práva.

Mgr. Roman Koucký, advokát

Nabízím právní služby. Zabývám se obchodním, trestním, občanským, rodinným, ústavním a správním právem.

Mgr. Stanislav Hykyš, advokátní kancelář

Nabídka služeb advokátní kanceláře v oblasti občanského, obchodního a trestního práva.

Mgr. Irena Kindlová

Nabídka advokátních služeb v oblasti občanského, bytového, rodinného a trestního práva. Naším cílem je v první řadě spokojený zákazník.

Mgr. Zdeněk Tomáš, advokát

Zajištění komplexního právního poradenství v oblastech obchodního a občanského práva, práva obchodních společností, zajištění agendy smluvního práva (darovací, kupní, nájemní smlouvy aj.), trestního, pracovního, rodinného a správního práva. Specializace na …

ZAVŘENO (Otevírá v Po nonstop)

Mgr. Vladimír Štěpánek

Nabídka služeb v oblasti občanského, obchodního, přestupkového a pojišťovacího práva.

Mgr. Martin Keřt, advokát

Nabídka advokátních služeb v oblasti občanského, obchodního, pojišťovacího a rodinného práva.

Mgr. Jakub Hrubý, advokát

Provoz advokátní kanceláře. Poskytování právních služeb advokáta a právníka - občanské, obchodní, trestní a správní právo. Zakládání offshore společností. Zaměření na právo veřejných zakázek.

Mgr. Jan Kvapil, advokátní kancelář

Poskytuji advokátní a poradenské služby v oblasti obchodního, finančního, občanského, pracovního a trestního práva. Zajišťuji zastupování před soudy či při jednáních. Poskytuji pomoc s vypracováním smluv, podáváním žalob, stížností a opravných prostředků …

JUDr. Vladimír Krejčí, advokát

Nabídka služeb advokátní kanceláře v oblasti občanského, trestního a obchodního práva.

JUDr. Jana Kudrnová, Ph.D., advokát

Poskytování advokátních služeb v oblasti obchodního, občanského, trestního, pozemkového, stavebního a insolvenčního práva.