Advokáti a notáři

JUDIKATY.INFO

JUDIKATY.INFO

Informácie o judikátoch, vyhľadávanie v zoznamoch. Vyše 600 000 dokumentov v databáze. Rozsudky sú triedené podľa kľúčových slov a merita veci. Judikatúra (súdna prax) Vám môže poskytnúť užitočné informácie, ako v podobných prípadoch, ako je Váš, rozhodol ...

Advokátní kancelář JUDr. Zdeněk KOSCHIN

Advokátní kancelář JUDr. Zdeněk KOSCHIN

Kompletní servis pro podnikatele. Poradíme v právních záležitostech ve vztazích se zaměstnanci i s obchodními partnery a zákazníky. Nabízíme také daňové a účetní služby, abyste měli v pořádku své finance. Zpracováváme i mzdové a personální agendy. Zajišťujeme …

JUDr. Miluše CALÁBKOVÁ

JUDr. Miluše CALÁBKOVÁ

Právní pomoc v oblasti práva rodinného – právní zastoupení v rozvodovém řízení, uzavírání dohod o vypořádání zaniklého společného jmění, péče o nezletilé děti, úpravy výživného, ve věci omezení svéprávnosti, schvalování právních jednání včetně jednání před …

OTEVŘENO (Zavírá v 12:00)

JUDr. Tereza Chadimová, advokátka a mediátorka

JUDr. Tereza Chadimová, advokátka a mediátorka

Advokátka zabývající se generální právní praxí. Komplexní právní servis. Zastupování před soudy a úřady, sepsání a revize smluv, právní poradenství. Vymáhání pohledávek, náhrada škody, právo trestní, občanské, rodinné, zdravotnické, ochrana osobnosti, právo …

Keroles Ezzat Bashier

Advokátní kancelář se specializací na egyptské a mezinárodní veřejné i soukromé právo. Zahrnuje služby v anglickém a arabském jazyce, investiční poradenství, rodinné, trestní a firemní právo, koupě a prodej nemovitosti v Egyptě, podnikání v Egyptě, informace …

Advokátní kancelář JUDr. Evy Vaňkové

Advokátní kancelář poskytuje právní služby ve většině oborů platného práva České republiky, mezi něž patří zejména občanské, obchodní, pracovní, rodinné a trestní právo, včetně právního poradenství.

ZAVŘENO (Otevírá v Pá 08:00)

JUDr. et Bc. Karel Rohr, advokát

Nabídka právních služeb v oborech obchodní právo, občanské právo, trestní a správní právo, nemovitosti. Zastupování před soudy, sepisování smluv.

Mgr. Radka Nesvadbová, advokát

Nabízím advokátní služby se zaměřením na generální praxi. Veškeré advokátní služby nabízím v českém i anglickém jazyce.

Mgr. Daniel Procházka – advokátní kancelář

Našim klientům poskytujeme komplexní služby v oblasti práva a advokacie. Jedná se zejména o právo občanské, obchodní, rodinné, pracovní, trestní, správní, směnečné, insolvenční a exekuční.

Mgr. Václav Haták, advokát

Nabízím právní služby se zaměřením na občanské, obchodní, trestní i pracovní právo, obchodní společnosti a družstva. Advokátní služby poskytuji také v anglickém jazyce.

Mgr. Vladimír Nožka, advokát

Poskytuji advokátní služby. Zaměřuji se také na generální praxi.

Mgr. Zdeněk Tomáš, advokát

Zajištění komplexního právního poradenství v oblastech obchodního a občanského práva, práva obchodních společností, zajištění agendy smluvního práva (darovací, kupní, nájemní smlouvy aj.), trestního, pracovního, rodinného a správního práva. Specializace na ...

JUDr. Mgr. Pavel Kosek, advokátní kancelář

JUDr. Mgr. Pavel Kosek, advokátní kancelář

Advokátní kancelář byla založena v roce 2014 a poskytuje právní služby ve všech oblastech práva, a to jak jednotlivcům a obchodním korporacím, tak i veřejnoprávním subjektům. V naší kanceláři klademe důraz na profesionální přístup, komplexnost a flexibilitu.

Mgr. Jana Pavlová

Nabízím služby mediačního centra. Zabývám se řešením vztahových, rodinných, občanských, pracovních, firemních, trestněprávních a sousedských sporů.

JUDr. BARBORA MARTINKOVÁ, advokátka

Advokátní kancelář poskytující právní služby v oboru práva občanského včetně práva rodinného a dědického, práva obchodního včetně práva proti nekalé soutěži, práva trestního, práva pracovního a práva na ochranu osobních údajů - GDPR.

Mgr. Miroslav Pyskatý

Nabízím advokátní služby. Zaměřuji se na občanské, obchodní, exekuční či pracovní právo. Dále se zabývám vymáháním pohledávek, smluvní agendou a převody nemovitostí.

Mgr. Jakub Hrubý, advokát

Provoz advokátní kanceláře. Poskytování právních služeb advokáta a právníka - občanské, obchodní, trestní a správní právo. Zakládání offshore společností. Zaměření na právo veřejných zakázek.

JUDr. Jiří Kos, MSc., advokátní kancelář

Nabízím advokátní služby v oblastech zakládání obchodních společností a zajišťování právní podpory jejich další činnosti, převody nemovitostí či zastupování ve všech druzích občanských, obchodních, pracovních a rodinných sporů. Veškeré advokátní služby ...

Mgr. Simona Oriničová, advokát

Poskytování advokátních služeb v oblasti občanského, obchodního, trestního, rodinného, pracovního a správního práva.

Mgr. Ludvík Novotný, advokát

Nabízím právní služby v téměř všech oblastech práva. Zaměřuji se zejména na stavební právo a územní plánování, rodinné, občanské, obchodní a insolvenční právo, nemovitosti a společné jmění manželů.

Advokátní kancelář Polák- Poláková

Nabízím právní služby v oblasti generální praxe. Dále pak azylové, cizinecké, trestní, pracovní, zdravotnické i soutěžní právo. Zadávání veřejných zakázek, právo obchodních korporací, nemovitosti a pohledávky. Poskytuji právní poradenství i v jazyce českém, …

JUDr. Jan Štangl

Poskytování advokátních služeb v oblasti obchodního, občanského, pracovního a správního práva.

OTEVŘENO (Zavírá v 16:00)

JUDr. Jaroslav Suchý

Poskytování právní podpory ve všech oblastech práva.

Mgr. Ludmila Mazlová

Poskytování notářských služeb.

OTEVŘENO (Zavírá v 15:30)

Mgr. Jana Adámková

Poskytování služeb v různých oblastech práva.

Mgr. Stanislav Zborník, advokát

Nabídka advokátních služeb v oblasti obchodního a trestního práva, daní a poplatků.

Mgr. Jan Maria Joza - Agentura JMJ

Poskytování služeb v oblasti právního, organizačního a krizového poradenství a regionálního rozvoje.

JUDr. Tomáš Plavec, advokát

Poskytujeme právní služby v oblasti občanského, pracovního, procesního, trestního a ústavního práva.

OTEVŘENO (Zavírá v 16:00)

JUDr. Jarmila Černá, advokátka

Poskytování právního poradenství v oblasti obchodního, správního, pracovního, trestního a občanského práva.

JUDr. Olga Sůvová

Poskytování advokátních služeb v oblasti občanského, obchodního, rodinného a bytového práva.

JUDr. Danuše Staňková, advokátka

Poskytování advokátních služeb se specializací na občanské právo, nemovitosti a konkursy.

JUDr. Raisa Doubravová

Poskytování notářských služeb.

ZAVŘENO (Otevírá v Pá 07:00)

JUDr. Marie Fajtová

Poskytování notářských služeb.

ZAVŘENO (Otevírá v Pá 08:00)

Miloš Habrman

Poskytování notářských služeb.

ZAVŘENO (Otevírá v Pá 08:00)

JUDr. Rita Korolová

Poskytování notářských služeb.

JUDr. Jan Köck

Poskytování notářských služeb.

OTEVŘENO (Zavírá v 11:30)

JUDr. Doubravka Nováková

Poskytování notářských služeb.

JUDr. Jana Udržalová

Poskytování notářských služeb, zakládání společností a sepisování smluv.

ZAVŘENO (Otevírá v Pá 08:00)

Mgr. Jana Hladíková

Poskytování advokátních služeb v oblasti občanského, rodinného, trestního a pracovního práva. Řeším majetkové vztahy mezi manžely. Zastupuji před soudy. Poskytuji právní poradenství i v anglickém jazyce.

OTEVŘENO (Zavírá v 16:00)

Mgr. Michaela Janků, advokátka

Nabízím služby advokáta zaměřeného na obchodní a občanské právo.

Mgr. Lukáš Blažek, advokát

Poskytování právních služeb. Provoz generální praxe včetně práva nemovitostí, vymáhání pohledávek, trestního, občanského a obchodního práva.