Advokáti a notáři

Advokátní kancelář JUDr. Zdeněk KOSCHIN

Kompletní servis pro podnikatele. Poradíme v právních záležitostech ve vztazích se zaměstnanci i s obchodními partnery a zákazníky. Nabízíme také daňové a účetní služby, abyste měli v pořádku své finance. Zpracováváme i mzdové a personální agendy. Zajišťujeme …

Dražby EU s.r.o.

Pro naše klienty zajistíme komplexní služby v oblasti dobrovolných a nedobrovolných dražeb, veřejných dražeb a vymáhání pohledávek. Dále nabízíme veškeré právní služby a poradenství k uspokojení Vašich pohledávek. Dražíme domy, byty a nemovitosti.

OTEVŘENO (Zavírá 16:00)

JUDr. Lenka Řehulová, Ph.D., advokátní kancelář

Profesionální právní služby, zastupování fyzických a právnických osob před soudními, správními a jinými orgány. Advokátní kancelář s generální právní praxí je zaměřena zejména na občanské, obchodní, rodinné, pracovní, trestní a správní právo. Právní služby …

OTEVŘENO (Zavírá 17:00)

Mgr. Zuzana Geroldová – notář

Poskytování notářských služeb: dědictví, družstva a společenství vlastníků jednotek, majetkové smlouvy manželů a snoubenců, notářské úschovy, notářský zápis jako podklad pro exekuci, obchodní společnosti, ověřování a osvědčování, převody ...

OTEVŘENO (Zavírá 16:30)

JUDr. Jaroslav Suchý

Poskytování právní podpory ve všech oblastech práva.

Mgr. Stanislav Zborník, advokát

Nabídka advokátních služeb v oblasti obchodního a trestního práva, daní a poplatků.

Keroles Ezzat Bashier

Advokátní kancelář se specializací na egyptské a mezinárodní veřejné i soukromé právo. Zahrnuje služby v anglickém a arabském jazyce, investiční poradenství, rodinné, trestní a firemní právo, koupě a prodej nemovitosti v Egyptě, podnikání v Egyptě, informace …

Mgr. Jan Maria Joza - Agentura JMJ

Poskytování služeb v oblasti právního, organizačního a krizového poradenství a regionálního rozvoje.

JUDr. Jarmila Černá, advokátka

Poskytování právního poradenství v oblasti obchodního, správního, pracovního, trestního a občanského práva.

JUDr. Olga Sůvová

Poskytování advokátních služeb v oblasti občanského, obchodního, rodinného a bytového práva.

JUDr. Danuše Staňková, advokátka

Poskytování advokátních služeb se specializací na občanské právo, nemovitosti a konkursy.

JUDr. Rita Korolová

Poskytování notářských služeb.

JUDr. Doubravka Nováková

Poskytování notářských služeb.

Mgr. Dana Nováková

Poskytování notářských služeb.

JUDr. Dagmar Příborská

Poskytování notářských služeb.

Mgr. Jana Hladíková

Poskytování advokátních služeb v oblasti občanského, rodinného, trestního a pracovního práva. Řeším majetkové vztahy mezi manžely. Zastupuji před soudy. Poskytuji právní poradenství i v anglickém jazyce.

OTEVŘENO (Zavírá 16:00)

Mgr. Michaela Janků, advokátka

Nabízím služby advokáta zaměřeného na obchodní a občanské právo.

Mgr. Lukáš Blažek, advokát

Poskytování právních služeb. Provoz generální praxe včetně práva nemovitostí, vymáhání pohledávek, trestního, občanského a obchodního práva.

JUDr. Jaroslava Žáková, advokátka

Poskytování právních služeb se zaměřením na občanské a obchodní právo.

JUDr. Jaroslava Moravcová

Nabídka služeb advokátní kanceláře.

ZAVŘENO (Otevírá Po 09:30)

Mgr. Vladimír Štěpánek

Nabídka služeb v oblasti občanského, obchodního, přestupkového a pojišťovacího práva.

Mgr. Zdeňka Fibichová, advokátka

Nabídka služeb v oblasti občanského, obchodního, bytového a rodinného práva.

JUDr. Marcela Kislingerová, advokátka

Nabídka advokátních služeb v oblasti občanského, obchodního a softwarového práva.

JUDr. Alena Haková, advokát

Nabídka advokátních služeb v oblasti občanského, obchodního a pracovního práva.

JUDr. Jiří Netík, advokát

Nabídka advokátních služeb v oblasti občanského, obchodního, rodinného a pracovního práva.

JUDr. Světlana Knotková

Nabídka advokátních služeb v oblasti občanského, bytového a rodinného práva.

Mgr. Irena Kindlová

Nabídka advokátních služeb v oblasti občanského, bytového, rodinného a trestního práva. Naším cílem je v první řadě spokojený zákazník.

JUDr. Světlana Pecháčková, advokát

Nabídka advokátních služeb v oblasti občanského, pracovního, rodinného a trestního práva.

Mgr. Romain Nacu, advokát

Nabídka advokátních služeb v oblasti občanského, obchodního, pracovního a trestního práva.

JUDr. Jana Kudrnová, Ph.D., advokát

Poskytování advokátních služeb v oblasti obchodního, občanského, trestního, pozemkového, stavebního a insolvenčního práva.

JUDr. Jaroslav Poláček

Služby advokátní kanceláře zahrnují obchodní právo (založení společnosti s.r.o., majetkové vypořádání obchodních společností a další služby pro firmy), občanské právo (občanskoprávní vztahy, vlastnické právo, kupní smlouvy), rodinné právo (rozvody, majetkové …