Oborové asociace a komory

Ivana Sodomková - AGENTURA ÁMOS

Ivana Sodomková - AGENTURA ÁMOS

Česká soukromá vzdělávací společnost s více než dvacetiletou tradicí, která pořádá vzdělávací programy pro dospělé. Pomůžeme Vám dosáhnout lepších výsledků. Díky našim kurzům si zvýšíte kvalifikaci, podpoříte svůj osobní růst a získáte chuť opět se pustit do …

Sdružení správců městských komunikací

Poskytujeme poradenství v problematice správy komunikací pro města a organizace nebo útvary, které tuto činnost vykonávají.

Český svaz geodetů a kartografů o.s.

sdružení inženýrů, techniků, studentů a ostatních občanů z vědních a technických oblastí geodézie, kartografie a geografie.

Státní zemědělský intervenční fond

Jsme akreditovanou platební agenturou-zprostředkovatelem finanční podpory z Evropské unie a národních zdrojů.

Odbytové a hospodářské družstvo Pardubice

Poskytujeme zprostředkování obchodu v oblasti rostlinných komodit, chemických prostředků a hnojiv. Nabízíme obiloviny, řepku a osivo. Zajišťujeme nákup nafty a olejů.

Krajská hospodářská komora Pardubického kraje

Nabízíme podporu regionálního podnikání, celní poradenství a pomoc při vyřizování vývozních dokumentů. Pořádáme semináře a konference v oboru.

Česká společnost pro plasty a gumárenský průmysl

Provoz sdružení právnických a fyzických osob působících v oblasti plastikářského a gumárenského průmyslu.

Okresní agrární komora Pardubice

Podporujeme podnikatelské aktivity v zemědělství, potravinářství a lesnictví.

Exekutorský institut České republiky, o.s.

Nabízíme pomoc občanům při řešení exekucí, osobních bankrotů a pohledávek. Poskytujeme právní a obchodní poradenství. Provádíme rozhodčí řízení, možnost refinancování nebo oddlužení.

Asociace soukromých zemědělců okresů Pardubice a Chrudim

Obhajoba ekonomických, sociálních a odborných zájmů českých soukromých zemědělců v rámci České republiky i ve vztahu k zahraničí.

Komora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany - NUTS

Sdružování subjektů z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci i požární ochrany. Řešení BOZP a PO na regionální úrovni specialisty.

Centroodbyt - národní odbytové družstvo

Sdružování výrobců a producentů vepřového masa. Zajištění informovanosti pro zemědělskou veřejnost o aktuálním stavu a vývoji cen jatečných prasat a jatečného skotu.