Odborové svazy

Odborový svaz státních orgánů a organizací

Zajištění právní pomoci a poskytování poradenství členům.

18 kmHradec Králové - Pražské Předměstí, Gočárova třída 1620/30 +

Odborový svaz Unios

Ochrana a prosazování pracovněprávních, mzdových a sociálních zájmů členů svazu.

Odborový svaz KOVO

Zajištění poradenství a pomoci v majetkoprávních a pracovněprávních sporech pracovníkům kovozpracujícího průmyslu.

Odborové sdružení železničářů

Prosazování a ochrana pracovních, sociálních, zdravotních i osobních práv a potřeb svých členů v návaznosti na jejich pracovně právní vztahy.

Odborové sdružení železničářů ZO ČD - SDC Správa tratí a budov

Podpora, prosazování a obhajoba ekonomických, pracovních, sociálních, ekologických a kulturních zájmů svých členů.

Základní odborová organizace FOMA BOHEMIA

Poskytování ochrany práv, zájmů a potřeb svých členů v oblastech pracovněprávních, mzdových a sociálních.

Základní organizace Odborového svazu Echo Rubena a.s. Hradec Králové

Prosazování a obhajoba ekonomických, sociálních, profesních, vzdělávacích a kulturních zájmů.

Základní organizace ČMOSA při Vojenském geografickém a hydrometeorologickém úřadu v Dobrušce

Poskytování ochrany práv, zájmů a potřeb svých členů v oblastech pracovněprávních, mzdových a sociálních.

Odborový svaz skla, keramiky a porcelánu, Základní organizace Caesar Crystal s.r.o. sklárna Josefodol

Zabýváme se prosazováním a ochranou pracovních, sociálních, zdravotních, kulturních, osobních a jiných práv, oprávněných zájmů a potřeb svých členů. Pořádáme odborná školení, besedy a přednášky. Poskytujeme poradenství. Zastupujeme členy ve vztahu k ...

ZAVŘENO (Otevírá v 06:00)

Odborový svaz skla, keramiky a porcelánu, Základní organizace SKLO BOHEMIA a.s.

Zabýváme se prosazováním a ochranou pracovních, sociálních, zdravotních, kulturních, osobních a jiných práv, oprávněných zájmů a potřeb svých členů. Pořádáme odborná školení, besedy a přednášky. Poskytujeme poradenství. Zastupujeme členy ve vztahu k ...

50 kmSvětlá nad Sázavou, U Stromečku 903