Sdružení pro děti a mládež

Rodinné centrum Kulihrášek, z.s.

Rodinné centrum Kulihrášek, z.s.

Pořádání zábavně-vzdělávacích dopolední pro rodiče s předškolními dětmi. RC Kulihrášek slouží především maminkám pečujícím o malé dítě jako komunitní a integrační centrum, které jim umožňuje výměnu názorů, zkušeností či nápadů a nabízí jim své aktivity a ...

AUTOMOTOKLUB Holice v AČR

AUTOMOTOKLUB Holice v AČR

Zabýváme se organizováním sportovních akcí. Zajišťujeme vzdělávání řidičů motorových vozidel. Pořádáme motokrosové závody.

Dům dětí a mládeže ALFA Pardubice-Polabiny, Družby 334

Dům dětí a mládeže ALFA Pardubice-Polabiny, Družby 334

Dům dětí a mládeže je střediskem volnočasových aktivit pro všechny věkové kategorie. Pracuje s dětmi předškolními a školními, mládeží a svoje aktivity zaměřuje také na dospělé a seniory. Posláním a náplní DDM je uskutečňovat výchovné, vzdělávací a rekreační …

ZAVŘENO (Otevírá v 13:00)

Hana Černá – Taneční škola Bohémia Chrast

Hana Černá – Taneční škola Bohémia Chrast

Rozsah našich kurzů se řídí sloganem „Tanec pro každého, tanec v každém věku.“ Nabídka našich kurzů je pro zájemce o tanec od věku předškolního, přes děti, mládež dospělé až po seniory. Nabídka tanečních stylů je pro zájemce o společenský tanec, ...

Mgr. Ivan Bauer – Agentura Hobit

Pořádáme adaptační kurzy, letní tábory, preventivní programy, školní výlety a exkurze, soutěže pro školy, víkendové akce, didaktické kurzy a semináře.

62 kmKutná Hora - Vnitřní město, Andělská 600/10 + pobočka
Příměstské tábory Olmík

Příměstské tábory Olmík

Příměstské tábory pro děti 1. stupně ZŠ (od 6 do 12 let). Příměstský tábor je vhodným řešením volného času dětí, které nechtějí jet na pobytový tábor, ale zároveň se nechtějí nudit doma. Vedoucí se s dětmi během celého týdne schází ráno a navečer je předají …

Letní dětský tábor Tramping

Letní dětský tábor Tramping

Letní dětské tábory. Tábor se zaměřuje na pobyt v přírodě, seznámení s tábornickými dovednostmi a jejich využití – znalost souhvězdí, vázání uzlů, rozdělání ohně, znalost Morseovy abecedy, práce s buzolou a mapou, znalost první pomoci, přenocování a vaření v …

Mgr. Radim Štryncl – Free Time Activities

Mgr. Radim Štryncl – Free Time Activities

Volnočasové aktivity dětí, mládeže a dospělých: turistický kroužek pro holky a kluky od 6 do 15 let, kroužek Kuchaříci, pravidelně předcvičuji P-class, kruhový trénink a kickbox aerobic, letní tábory a další volnočasové aktivity pro děti různých ...

Středisko volného času Svitavy

Středisko volného času Svitavy

Nabídka činností pro volný čas dětí a mládeže, zájmových kroužků, pobytů o víkendu pro děti a rodiče, vodácké a letní tábory.

Junák - český skaut, přístav Sedmička Pardubice, z. s.

Mezinárodní výchovné hnutí pro mládež a děti od 6 let organizuje schůzky, výpravy, akce a tábory. Základním posláním je podporovat rozvoj osobnosti mladých lidí, jejich duchovní, mravní, intelektuální, sociální a tělesné schopnosti.

Rodinné Integrační Centrum z.s.

Organizování volnočasových aktivit pro rodiče s dětmi v předškolním věku. Snaha o integraci dětí se zdravotním postižením a jejich rodičů.

Pionýrská skupina Kamarádi

Organizace pořádá společenské akce či tábory pro děti a mládež.

Basketbalový klub Studánka Pardubice

Provozujeme basketbalový klub. Vedeme družstva žen, starších a mladších dorostenek a žákyní. Pro nejmenší děti organizujeme také basketbalovou přípravku. Účastníme se basketbalových soutěží a turnajů.

Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Dívčí Pardubice

Mezinárodní výchovné hnutí pro mládež a děti od 6 let organizuje schůzky, výpravy, akce a tábory.

Sdružení dětí a mládeže Bublanina

Organizujeme volnočasové aktivity pro děti a mládež. Pořádáme sportovní, kulturní a společenské akce, výlety a tábory pro děti.

ZŠ Waldorfská Pardubice

Provoz základní školy s kapacitou 170 žáků s družinou pro 50 dětí a jídelnou. Škola používá slovní hodnocení žáků bez použití známek. Nabízíme dramatický, výtvarný a taneční kroužek včetně paličkování, jógy, čtení, práce se dřevem či výuky hry na klavír a ...

Klub SHM Pardubice

Provoz křesťanského sdružení dětí a mládeže věnující se volnému času dětí. Organizování kroužků a táborů. Pořádání národních i mezinárodních akcí.

Centrum pro rodinu Violka, o.s.

Provoz waldorfského mateřského centra. Věnujeme se pohybovým hrám, pobytu venku.

Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko RUBÍN Pardubice

Mezinárodní výchovné hnutí pro mládež a děti od 6 let organizuje schůzky, výpravy, akce a tábory.

Rodinné Centrum Kašpárek

Provozujeme rodinné centrum s nabídkou volnočasových aktivit a vzdělávacích akcí pro rodiny s dětmi. Nabízíme služby miniškolky pro děti od 2 let. Poskytujeme možnost kurzů pro seniory.

ARTEGA, z.s.

Volnočasové aktivity pro děti a mládež z Chrudimi a okolí.

Bzuk, o.s.

Provozujeme občanské sdružení pořádající letní dětské tábory a příležitostné akce pro děti a mládež. Zaměřujeme se na zotavovací akce, jednodenní a víkendové akce a výlety, kulturní, sportovní, recesní, turistické i jiné programy.

Altus, z.s.

Náš spolek, který si při svém vzniku v roce 1999 dal do vínku motto „Život se neměří na dny, ale na skutky“, se zabývá především organizováním akcí pro děti, mládež a veřejnost, provozuje pravidelné internetové zpravodajství, organizuje akce pro vlastní členy …

Mama klub

Provoz centra pro aktivní trávení volného času rodičů na mateřské dovolené a jejich dětí. Nabídka tvůrčích, vzdělávacích a sportovních kurzů.

Vlčata - Samostatná dětská organizace

Organizace zájmových klubů a pořádání akcí pro děti.

Zálesák - svaz pro pobyt v přírodě středisko Táborníci

Organizujeme volnočasové aktivity dětí a mládeže se zaměřením na pobyt v přírodě. Organizujeme tělovýchovné, sportovní i zábavní akce.

Kristýna Vávrová

Nabídka rybaření v soukromém revíru pro dospělé i děti.

ZAVŘENO (Otevírá v 09:00)

Samostatná dětská organizace Vlčata

Organizujeme zájmové kluby a akce pro děti. Zaměřujeme se na vlastnosti dětí jako je čestnost, pravdomluvnost, láska člověka k člověku, sžití s přírodou, rozvoj zájmů, komunikace atd.

Centrum přípravy koní pro hiporehabilitaci

Poskytování kompletního servisu, jehož úkolem je zajistit pro hipoterapii zdravé a spokojené koně.

Okrašlovací spolek Škrovád

Provozujeme sdružení občanů Slatiňan z místních částí Škrovád a okolí. Snažíme se doplnit aktuální nabídku společenských, kulturních akcí. Není nám ani lhostejné prostředí naší obce a hlavně naší místní části.

Rodičovské centrum Radovánek z.s.

Rodičovské centrum poskytuje prostor pro setkávání, sdílení a rozvoj budoucích rodičů a rodičů na mateřské dovolené a jejich dětí.

ZAVŘENO (Otevírá v 09:00)

Rodinné centrum Skříteček

Nabízíme cvičení pro rodiče a děti, kurzy, přednášky, poradenství a babysitting.

ZAVŘENO (Otevírá v 08:00)

Junák - český skaut, středisko Holice, z. s.

Mezinárodní výchovné hnutí pro mládež a děti od 6 let organizuje schůzky, výpravy, akce a tábory.

Junák - český skaut, středisko Přelouč, z. s.

Mezinárodní výchovné hnutí pro mládež a děti od 6 let organizuje schůzky, výpravy, akce a tábory.

Salesiánské hnutí mládeže

Jsme křesťanské občanské sdružení dětí a mládeže věnující se volnému času dětí. Organizujeme kroužky, výlety, jednorázové akce a tábory.

Dům dětí a mládeže Hlinsko

Nabídka zájmových kroužků v oblasti tělovýchovy, společenských věd, estetické výchovy a techniky.

Tábor Barrandov

Tábor Barrandov

Pobočný spolek Duhy – sdružení dětí a mládeže pro volný čas, přírodu a recesi byl založen 20. 3. 1996. Celoročně pracuje s dětmi a mládeží převážně z Prahy a organizuje pro ně volnočasové aktivity. Od roku 2015 je vlastníkem rekreačního areálu v Miřetíně, ...

Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Lejsek Vysoké Mýto - klubovna

Mezinárodní výchovné hnutí pro mládež a děti od 6 let organizuje schůzky, výpravy, akce a tábory.

Mateřské centrum Kamínek

Naším cílem je podporovat prvořadou funkci rodiny a rodičovské výchovy. Zajišťujeme různé odborné programy o výchově, zdraví, psychologii rodinného života a zdravém životním stylu.

Mateřské centrum Litomyšl

Provoz centra pro rodiče na mateřské dovolené a jejich děti v předškolním věku. Nabídka volnočasových aktivit pro malé i velké.

Rodinné centrum Litomyšl

Mikrojesle od 6-ti měsíců do 3 let. Kapacita 4 děti. Rodinné centrum v Litomyšli. Poradenství.

Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Liliový kruh Litomyšl

Mezinárodní výchovné hnutí pro mládež a děti od 6 let organizuje schůzky, výpravy, akce a tábory.

Tělocvičná jednota Sokol Kerhartice

Zajištění sportovních činností a akcí pro cvičence všech věkových kategorií. Provoz oddílu volejbalu, fotbalu a aerobiku. Ve sportovním areálu je možnost pronájmu sokolovny, antukového a beach kurtu, multifunkčního hřiště s umělou travou a umělým osvětlením.

Gymnázium Ústí nad Orlicí

Státní všeobecné čtyřleté a osmileté gymnázium s kapacitou 372 žáků. Nabídka možnosti výměnných pobytů a výuky cizích jazyků. Pořádáme exkurze, soutěže a olympiády. Provozujeme divadelní soubor a pěvecký sbor.