Mateřská centra

Rodinné centrum Kulihrášek, z.s.

Rodinné centrum Kulihrášek, z.s.

Pořádání zábavně-vzdělávacích dopolední pro rodiče s předškolními dětmi. RC Kulihrášek slouží především maminkám pečujícím o malé dítě jako komunitní a integrační centrum, které jim umožňuje výměnu názorů, zkušeností či nápadů a nabízí jim své aktivity a ...

Rodinné Integrační Centrum z.s.

Organizování volnočasových aktivit pro rodiče s dětmi v předškolním věku. Snaha o integraci dětí se zdravotním postižením a jejich rodičů.

Centrum pro rodinu Violka, o.s.

Provoz waldorfského mateřského centra. Věnujeme se pohybovým hrám, pobytu venku.

Rodičovské centrum Radovánek z.s.

Rodičovské centrum poskytuje prostor pro setkávání, sdílení a rozvoj budoucích rodičů a rodičů na mateřské dovolené a jejich dětí.

ZAVŘENO (Otevírá v Čt 09:00)

Mateřské centrum Kamínek

Naším cílem je podporovat prvořadou funkci rodiny a rodičovské výchovy. Zajišťujeme různé odborné programy o výchově, zdraví, psychologii rodinného života a zdravém životním stylu.

Rodinné centrum Litomyšl

Mikrojesle od 6-ti měsíců do 3 let. Kapacita 4 děti. Rodinné centrum v Litomyšli. Poradenství.

Mateřské centrum Medvídek, Ústí nad Orlicí

Provoz centra pro setkávání rodičů a jejich předškolních dětí při sportovních, kulturních a herních aktivitách. Pořádání besed a přednášek, kulturních akcí, mezi které patří karneval, Den dětí, pohádková cesta, Mikulášská besídka a mnoho dalších.

Rosa rodinné centrum, z.s.

Sdružení poskytuje prostor pro sdílení radostí, nesnází, zkušeností i dovedností spojených s rodinným životem. Pořádáme besedy, vzdělávací přednášky, akce pro rodinu i širokou veřejnost, tvořivé dílny aj. Můžeme společně tvořit prostor pro rodinu, místo, kde …

RODINNÉ a KOMUNITNÍ CENTRUM KOCOUREK

Provoz mateřského centra. Nabídka volnočasových aktivit pro rodiče a děti předškolního i školního věku.