Mateřská centra

Rodinné Integrační Centrum z.s.

Organizování volnočasových aktivit pro rodiče s dětmi v předškolním věku. Snaha o integraci dětí se zdravotním postižením a jejich rodičů.

Centrum pro rodinu Violka, o.s.

Provoz waldorfského mateřského centra. Věnujeme se pohybovým hrám, pobytu venku.

Rodinné centrum Kulihrášek

Pořádání zábavně-vzdělávacích dopolední pro rodiče s předškolními dětmi. RC Kulihrášek slouží především maminkám pečujícím o malé dítě jako komunitní a integrační centrum, které jim umožňuje výměnu názorů, zkušeností či nápadů a nabízí jim své aktivity a ...