Náboženské organizace

Fatimský apoštolát v České republice

Uskupení sdružuje křesťany, kteří se hlásí k Fatimské věrouce. Světový apoštolát Fatimy je tvořen jednotlivými členy, kteří žijí v různých místech světa a následují zásady hnutí.

Koclířov 195 +

Farní charita Litomyšl

Charitní ošetřovatelská služba. Charitní pečovatelská služba. Půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek. Dobrovolnické centrum. Charitní šatník.

Charita Svitavy

Pomoc lidem postiženým mimořádnými událostmi, převážně povodněmi apod., výpůjčka vysoušečů lidem postiženým mimořádnými událostmi, zapojení do sběru obnošeného šatstva, projekt Vánoční balíček pro děti na Ukrajinu, projekt Adopce na dálku® ...

OTEVŘENO (Zavírá v 15:30)

Charita Moravská Třebová

Pomáháme lidem v nouzi, kterým nabízíme vlídné přijetí. Poskytujeme kvalitní sociální práci a naplňujeme sociální, materiální a duchovní potřeby každého člověka, který se na nás obrátí.

Charita Přelouč

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Dobrovolnické centrum. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež.

Římskokatolická farnost Nekoř

Provozujeme farnost, která pořádá bohoslužby a duchovní setkání.

Sbor Církve bratrské ve Vysokém Mýtě

Jsme společenstvím křesťanů. Chceme vytvářet otevřené společenství, do nějž může kdokoliv přijít a slyšet biblické odpovědi na nejdůležitější otázky života. Organizujeme skupinovou výuku anglického jazyka, tábory, workshopy a koncerty členů. Schází se u nás …

Sbor Církve bratrské v Pardubicích

Pořádáme bohoslužby či náboženská setkání pro všechny věkové kategorie. Součástí našich aktivit je studium Bible, nedělní škola (nabízí čtení z Bible, zpěv písniček, modlitby, hry, chválu, sdílení a tvořivou činnost), English club (určen především pro ...

Obec křesťanů v České republice

Snaha o obnovu křesťanského náboženského života způsobem přiměřeným duchovní situaci dnešního světa. Pořádání bohoslužeb a náboženských setkání.

Oblastní charita Ústí nad Orlicí

Charitativní, humanitární a církevní organizace pomáhá lidem v nouzi.

Oblastní charita Polička

Charitativní, humanitární a církevní organizace pomáhá lidem v nouzi.

OTEVŘENO (Zavírá v 15:30)

Sbor Jednoty bratrské v Chocni

Sbor zřizuje rodinné centrum, pořádá aktivity pro děti, mládež a rodiny.

Místní komunita Salesiánů Dona Boska v Sebranicích a Litomyšli

Výuka náboženství, organizování volnočasových aktivit a kroužků pro mládež.

Sebranice 1 +

Pražská provincie kongregace Nejsvětějšího Vykupitele

Mužský řeholní řád, který se věnuje duchovní správě farností, pastoraci poutních míst, koná exercicie a lidové misie ve farnostech.

Společnost Dcer křesťanské lásky sv. Vincence de Paul

Pořádání bohoslužeb a náboženských setkání, péče o nemocné.

Janov-Mendryka 1 +

Římskokatolická farnost Brloh

Pořádání bohoslužeb a poskytování informací o činnosti římskokatolické farnosti.

Školské sestry sv. Františka Česká provincie

Pořádání bohoslužeb a náboženských setkání. Péče o nemocné.

Seč-Hoješín 1 +

Centrum sekulárního institutu Servitium Christi

Pořádání bohoslužeb a náboženských setkání.

Borová 9 +

Sbor Jednoty bratrské v Králíkách

Pořádání bohoslužeb, náboženských setkání, kurzů i programů pro děti a mládež.

Buddhismus Diamantové cesty linie Karma Kagjü

Nabízíme pravidelné veřejné meditace, literaturu o buddhismu a pořádání přednášek. Zaměřujeme se také na kurzy a výstavy umění tibetského buddhismu.

Sbor Církve adventistů sedmého dne Luže

Pořádání pravidelných či mimořádných bohoslužeb a náboženských setkání. Bohoslužby jsou určeny pro dospělé i děti, pro členy církve i širokou veřejnost. Vydáváme časopis Obšťastník, pořádáme benefiční koncerty, různé besedy, biblická setkání, charitativní ...

Římskokatolická farnost Luková

Poskytování charitativních služeb. Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání.

Farní charita Chrudim

Poskytování osobní asistence či ošetřovatelských a pečovatelských služeb. Možnost zapůjčení zdravotních pomůcek.

ZAVŘENO (Otevírá v St 14:00)

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Bukovce

Pořádáme bohoslužby a náboženská setkání. Provozujeme nedělní školu, jenž se koná při bohoslužbách.

Římskokatolická farnost Borová

Pořádáme bohoslužby a duchovní setkání. Provozujeme pěvecký sbor a společenství mladých.

Římskokatolická farnost Dolní Dobrouč

Pořádáme bohoslužby a náboženská setkání. Vedeme multifunkční centrum aktivního života. Organizujeme společenské akce. Zajišťujeme služby farní knihovny.

Římskokatolická farnost Jaroměřice u Jevíčka

Zaměřujeme se na pořádání mší svatých ve farnostech, poskytování informací o poutním místě a další.

Římskokatolická farnost Dolní Čermná

Provoz římskokatolické farnosti. Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání.