Náboženské organizace

Místní komunita Salesiánů Dona Boska v Pardubicích

Skupina pořádá náboženská setkání a programy pro děti i mládež. Nabízíme sportovní i zájmové kroužky pro děti, mládež i dospělé. Dále nabízíme letní tábory pro děti i mládež, jarní lyžování, pěveckou soutěž Muzikantská Cecilka pro mládež, pěvecký festival ...

Obec křesťanů v České republice

Snaha o obnovu křesťanského náboženského života způsobem přiměřeným duchovní situaci dnešního světa. Pořádání bohoslužeb a náboženských setkání.

Buddhismus Diamantové cesty linie Karma Kagjü

Nabízíme pravidelné veřejné meditace, literaturu o buddhismu a pořádání přednášek. Zaměřujeme se také na kurzy a výstavy umění tibetského buddhismu.

Sbor Církve bratrské v Pardubicích

Pořádáme bohoslužby či náboženská setkání pro všechny věkové kategorie. Součástí našich aktivit je studium Bible, nedělní škola (nabízí čtení z Bible, zpěv písniček, modlitby, hry, chválu, sdílení a tvořivou činnost), English club (určen především pro ...

Awana International, organizační složka

Nabízíme pomoc křesťanským církvím v jejich výchovné práci s dětmi ve věku od předškoláků do staršího školního věku.

Farní charita Chrudim

Poskytování osobní asistence či ošetřovatelských a pečovatelských služeb. Možnost zapůjčení zdravotních pomůcek.

ZAVŘENO (Otevírá v St 14:00)

Římskokatolická farnost Choltice

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání.

Římskokatolická farnost Licibořice

Pořádáme bohoslužby a duchovní setkání. Sdružujeme 19 malých obcí a osad.

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Bukovce

Pořádáme bohoslužby a náboženská setkání. Provozujeme nedělní školu, jenž se koná při bohoslužbách.

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Přelouči

Pořádání pravidelných či mimořádných bohoslužeb a náboženských setkání. Bohoslužby jsou určeny pro dospělé i děti, pro členy církve i širokou veřejnost.

Charita Přelouč

Odborná podpora rodin s nezaopatřenými dětmi, které jsou v tíživé sociální situaci a potřebují podporu při obnově svých základních funkcí. Služby poskytujeme v jejich domácím prostředí.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 07:00)

Římskokatolická farnost Ostřetín

Farnost pořádá bohoslužby a duchovní setkání.

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Lozicích

Pořádání pravidelných či mimořádných bohoslužeb a náboženských setkání. Bohoslužby jsou určeny pro dospělé i děti, pro členy církve i širokou veřejnost.

Sbor Církve adventistů sedmého dne Luže

Pořádání pravidelných či mimořádných bohoslužeb a náboženských setkání. Bohoslužby jsou určeny pro dospělé i děti, pro členy církve i širokou veřejnost. Vydáváme časopis Obšťastník, pořádáme benefiční koncerty, různé besedy, biblická setkání, charitativní ...

Římskokatolická farnost Luže

Farnost pořádá bohoslužby a duchovní setkání. Vydávání časopisu Chlumeček. Organizování slavnostních akcí. Nabídka knihovnických služeb.