Náboženské organizace

Charita Přelouč

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Dobrovolnické centrum. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež.

Sbor Církve bratrské v Pardubicích

Pořádáme bohoslužby či náboženská setkání pro všechny věkové kategorie. Součástí našich aktivit je studium Bible, nedělní škola (nabízí čtení z Bible, zpěv písniček, modlitby, hry, chválu, sdílení a tvořivou činnost), English club (určen především pro ...

Obec křesťanů v České republice

Snaha o obnovu křesťanského náboženského života způsobem přiměřeným duchovní situaci dnešního světa. Pořádání bohoslužeb a náboženských setkání.

Římskokatolická farnost Brloh

Pořádání bohoslužeb a poskytování informací o činnosti římskokatolické farnosti.

Buddhismus Diamantové cesty linie Karma Kagjü

Nabízíme pravidelné veřejné meditace, literaturu o buddhismu a pořádání přednášek. Zaměřujeme se také na kurzy a výstavy umění tibetského buddhismu.

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Bukovce

Pořádáme bohoslužby a náboženská setkání. Provozujeme nedělní školu, jenž se koná při bohoslužbách.

Římskokatolická farnost Rohovládova Bělá

Zabýváme se pořádáním bohoslužeb a duchovních setkání.

Římskokatolická farnost Choltice

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání.

Římskokatolická farnost Ostřetín

Farnost pořádá bohoslužby a duchovní setkání.

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Přelouči

Pořádání pravidelných či mimořádných bohoslužeb a náboženských setkání. Bohoslužby jsou určeny pro dospělé i děti, pro členy církve i širokou veřejnost.

Awana International, organizační složka

Nabízíme pomoc křesťanským církvím v jejich výchovné práci s dětmi ve věku od předškoláků do staršího školního věku.

Místní komunita Salesiánů Dona Boska v Pardubicích

Skupina pořádá náboženská setkání a programy pro děti i mládež. Nabízíme sportovní i zájmové kroužky pro děti, mládež i dospělé. Dále nabízíme letní tábory pro děti i mládež, jarní lyžování, pěveckou soutěž Muzikantská Cecilka pro mládež, pěvecký festival ...

Oblastní charita Pardubice

Oblastní charita Pardubice

Poslání Oblastní charity Pardubice je obsaženo v jejím názvu. Slovo „caritas“ vyjadřuje lásku, která se projevuje službou člověka člověku, především tomu, který trpí. Touto myšlenkou se pracovníci řídí při jejich každodenní práci, kdy zajišťují služby ...