Domovy důchodců

Sociální služby města Pardubic

Zajišťování pobytových služeb sociální péče pro uživatele od 40 let, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění.

Asociace penzionů pro seniory České republiky

Naše asociace sdružuje organizace, které nabízí dlouhodobé ubytování a péči seniorům. Asociované kluby a penziony dodržují standardy péče o seniory SANATORY- bronzový stupeň. Senioři a jejich rodiny tak mají záruku, že je o ně dobře postaráno, když už nemohou …

Domov seniorů Seč, s.r.o.

Provozujeme domov s pečovatelskou službou. Nabízíme 80 lůžek v jednolůžkových, dvojlůžkových a třílůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením, nadstandardní pokoje s vlastním sociálním zařízením a kuchyňkou. K dispozici je jídelna, společenská místnost, …

Dům klidného stáří Glossus, s.r.o.

Provoz domova pro seniory s komplexní a nepřetržitou péčí.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 17:00)

SeniorCentrum Skuteč

Nabízíme sociální a zdravotnické služby seniorům a semináře na témata v oblasti nemocí, seniorů a péče o ně.

Domov seniorů Drachtinka

Poskytování komplexních, celoročních pobytových služeb sociální péče pro seniory.

Zařízení sociální péče Choceň

Poskytujeme ubytovací a sociální služby seniorům.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 06:00)

Domov pro seniory Sloupnice

Poskytujeme seniorům důstojnou náhradu za domácí prostředí a podporujeme je ve snaze se co nejvíce přiblížit běžnému způsobu života ve společnosti.

Sociální služby Česká Třebová

Poskytujeme pobytové služby a komplexní pečovatelskou péči seniorům a invalidním občanům.

Světlanka

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc ...

Domov důchodců sv. Zdislavy

Nabídka celoročního ubytování, stravování, základní zdravotnické a veškeré ošetřovatelské péče.

SeneCura SeniorCentrum Chrudim s.r.o.

SeneCura je největším nestátním provozovatelem Domovů pro seniory a Domovů se zvláštním režimem (péče o seniory s demencí a Alzheimerovou chorobou) v České republice. Zajišťujeme seniorům komplexní nabídku služeb, která jim umožní prožít s námi důstojné ...