Pobytové sociální služby

Asociace sociálního poradenství

Asociace sociálního poradenství

Cílem občanského sdružení je působit ve prospěch svých členských organizací, podporovat jejich vzájemnou spolupráci a rozvoj organizací sociálního poradenství. Dalšími cíli ASP je spolupráce s veřejnou správou při tvorbě a realizaci koncepcí rozvoje služeb ...

Domov u fontány

Nabídka služeb domova pro seniory se zvláštním režimem. Nabízíme poskytování nepřetržité sociální, ošetřovatelské a zdravotní péče klientům, kteří ji z důvodu svého hendikepu potřebují.

Světlanka

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc ...

Asociace penzionů pro seniory České republiky

Naše asociace sdružuje organizace, které nabízí dlouhodobé ubytování a péči seniorům. Asociované kluby a penziony dodržují standardy péče o seniory SANATORY- bronzový stupeň. Senioři a jejich rodiny tak mají záruku, že je o ně dobře postaráno, když už nemohou …

Domov seniorů Seč, s.r.o.

Provozujeme domov s pečovatelskou službou. Nabízíme 80 lůžek v jednolůžkových, dvojlůžkových a třílůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením, nadstandardní pokoje s vlastním sociálním zařízením a kuchyňkou. K dispozici je jídelna, společenská místnost, …

Penzion - centrum pro seniory

Nabízíme ubytování pro soběstačné klienty ve dvoupokojových bytech. Provozujeme denní stacionář a vývařovnu.

Domov seniorů Drachtinka

Poskytování komplexních, celoročních pobytových služeb sociální péče pro seniory.

Oblastní charita Ústí nad Orlicí - Dům pokojného stáří svatý Kryštof

Možnost ubytování v malometrážních bytech s pečovatelskou službou pro seniory a zdravotně postižené spoluobčany.

OTEVŘENO (Zavírá v 15:30)

Zařízení sociální péče Choceň

Poskytujeme ubytovací a sociální služby seniorům.

OTEVŘENO (Zavírá v 14:30)

Domov na hradě Rychmburk

Poskytování ubytování a sociální péče chronicky duševně nemocným.

Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim

Zajišťování pečovatelských služeb o seniory. Provoz domů s pečovatelskou službou. Nabídka péče v domácnostech.

Domov důchodců sv. Zdislavy

Nabídka celoročního ubytování, stravování, základní zdravotnické a veškeré ošetřovatelské péče.

Dům klidného stáří Glossus, s.r.o.

Provoz domova pro seniory s komplexní a nepřetržitou péčí.

ZAVŘENO (Otevírá v 17:00)

Domov pro seniory Sloupnice

Poskytujeme seniorům důstojnou náhradu za domácí prostředí a podporujeme je ve snaze se co nejvíce přiblížit běžnému způsobu života ve společnosti.

SeniorCentrum Skuteč

Nabízíme sociální a zdravotnické služby seniorům a semináře na témata v oblasti nemocí, seniorů a péče o ně.

Sociální služby Česká Třebová

Poskytujeme pobytové služby a komplexní pečovatelskou péči seniorům a invalidním občanům.

Domov pro seniory Heřmanův Městec

Nabídka pomoci a služeb pro seniory i osoby s dlouhodobým nepříznivým zdravotním stavem, různými typy demencí či s mentálním postižením.

Sociální služby města Pardubic

Zajišťování pobytových služeb sociální péče pro uživatele od 40 let, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění.

Domov sociálních služeb Slatiňany

Zabezpečování denních, týdenních a celoročních pobytů pro klienty s mentálním nebo kombinovaným postižením ve věku od 3 let. Zajišťujeme denní stacionář, chráněné bydlení a odlehčovací služby.

Domov na zámku Bystré

Poskytování sociální péče pro lidi s mentálním postižením všech stupňů.

Domov pod Kuňkou

Nabídka služeb domova pro osoby se zdravotním postižením. Poskytování odborného sociálního poradenství.

Domov pod hradem Žampach

Poskytování pobytových sociálních služeb: domov pro osoby se zdravotním postižením (pro mentálně postižené osoby i s přidruženou tělesnou nebo smyslovou vadou), chráněné bydlení a odlehčovací služba. Provozujeme obchůdek s nabídkou dílenských rukodělných ...

Stacionář Ústí nad Orlicí

Provoz denního stacionáře. Poskytujeme stravování, pomoc při osobní hygieně a při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu. Zajišťujeme výchovné, vzdělávací, aktivizační a sociálně terapeutické činnosti. Zaměřujeme se na zprostředkování kontaktu se ...

SeneCura SeniorCentrum Chrudim s.r.o.

SeneCura je největším nestátním provozovatelem Domovů pro seniory a Domovů se zvláštním režimem (péče o seniory s demencí a Alzheimerovou chorobou) v České republice. Zajišťujeme seniorům komplexní nabídku služeb, která jim umožní prožít s námi důstojné ...