Pobytové sociální služby

Asociace sociálního poradenství

Asociace sociálního poradenství

Cílem občanského sdružení je působit ve prospěch svých členských organizací, podporovat jejich vzájemnou spolupráci a rozvoj organizací sociálního poradenství. Dalšími cíli ASP je spolupráce s veřejnou správou při tvorbě a realizaci koncepcí rozvoje služeb ...

122 kmPraha 3 - Žižkov, Sabinova 287/3

Asociace penzionů pro seniory České republiky

Naše asociace sdružuje organizace, které nabízí dlouhodobé ubytování a péči seniorům. Asociované kluby a penziony dodržují standardy péče o seniory SANATORY- bronzový stupeň. Senioři a jejich rodiny tak mají záruku, že je o ně dobře postaráno, když už nemohou …

Sociální služby města Pardubic

Zajišťování služeb sociální péče dětem od 9 let, mládeži a dospělým občanům do 55 let s mentálním a kombinovaným postižením.

Domov pod Kuňkou

Nabídka služeb domova pro osoby se zdravotním postižením. Poskytování odborného sociálního poradenství.

Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim

Zajišťování pečovatelských služeb o seniory. Provoz domů s pečovatelskou službou. Nabídka péče v domácnostech.

Domov sociálních služeb Slatiňany

Zabezpečování denních, týdenních a celoročních pobytů pro klienty s mentálním nebo kombinovaným postižením ve věku od 3 let. Zajišťujeme denní stacionář, chráněné bydlení a odlehčovací služby.

Domov pro seniory Heřmanův Městec

Nabídka pomoci a služeb pro seniory i osoby s dlouhodobým nepříznivým zdravotním stavem, různými typy demencí či s mentálním postižením.

Domov u fontány

Nabídka služeb domova pro seniory se zvláštním režimem. Nabízíme poskytování nepřetržité sociální, ošetřovatelské a zdravotní péče klientům, kteří ji z důvodu svého hendikepu potřebují.

Domov seniorů Seč, s.r.o.

Provozujeme domov s pečovatelskou službou. Nabízíme 80 lůžek v jednolůžkových, dvojlůžkových a třílůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením, nadstandardní pokoje s vlastním sociálním zařízením a kuchyňkou. K dispozici je jídelna, společenská místnost, …

Dům klidného stáří Glossus, s.r.o.

Provoz domova pro seniory s komplexní a nepřetržitou péčí.

OTEVŘENO (Zavírá v 20:00)

SeniorCentrum Skuteč

Nabízíme sociální a zdravotnické služby seniorům a semináře na témata v oblasti nemocí, seniorů a péče o ně.

Domov seniorů Drachtinka

Poskytování komplexních, celoročních pobytových služeb sociální péče pro seniory.

Domov na hradě Rychmburk

Poskytování ubytování a sociální péče chronicky duševně nemocným.

Zařízení sociální péče Choceň

Poskytujeme ubytovací a sociální služby seniorům.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 06:00)

Domov pro seniory Sloupnice

Poskytujeme seniorům důstojnou náhradu za domácí prostředí a podporujeme je ve snaze se co nejvíce přiblížit běžnému způsobu života ve společnosti.

Oblastní charita Ústí nad Orlicí - Dům pokojného stáří svatý Kryštof

Možnost ubytování v malometrážních bytech s pečovatelskou službou pro seniory a zdravotně postižené spoluobčany.

Stacionář Ústí nad Orlicí

Provoz denního stacionáře. Poskytujeme stravování, pomoc při osobní hygieně a při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu. Zajišťujeme výchovné, vzdělávací, aktivizační a sociálně terapeutické činnosti. Zaměřujeme se na zprostředkování kontaktu se ...

Penzion - centrum pro seniory

Nabízíme ubytování pro soběstačné klienty ve dvoupokojových bytech. Provozujeme denní stacionář a vývařovnu.

Domov pod hradem Žampach

Poskytování pobytových sociálních služeb: domov pro osoby se zdravotním postižením (pro mentálně postižené osoby i s přidruženou tělesnou nebo smyslovou vadou), chráněné bydlení a odlehčovací služba. Provozujeme obchůdek s nabídkou dílenských rukodělných ...

Domov na zámku Bystré

Poskytování sociální péče pro lidi s mentálním postižením všech stupňů.

Sociální služby Česká Třebová

Poskytujeme pobytové služby a komplexní pečovatelskou péči seniorům a invalidním občanům.

Charita Svitavy

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským ...

OTEVŘENO (Zavírá v 20:00)

Domov důchodců sv. Zdislavy

Nabídka celoročního ubytování, stravování, základní zdravotnické a veškeré ošetřovatelské péče.

SeneCura SeniorCentrum Chrudim s.r.o.

SeneCura je největším nestátním provozovatelem Domovů pro seniory a Domovů se zvláštním režimem (péče o seniory s demencí a Alzheimerovou chorobou) v České republice. Zajišťujeme seniorům komplexní nabídku služeb, která jim umožní prožít s námi důstojné ...