Školy a výchovné instituce

Rodinné centrum Kulihrášek, z.s.

Rodinné centrum Kulihrášek, z.s.

Pořádání zábavně-vzdělávacích dopolední pro rodiče s předškolními dětmi. RC Kulihrášek slouží především maminkám pečujícím o malé dítě jako komunitní a integrační centrum, které jim umožňuje výměnu názorů, zkušeností či nápadů a nabízí jim své aktivity a ...

Základní škola Zdechovice

Základní škola Zdechovice je málotřídní škola. Ročníky jsou spojovány v trojtřídním systému podle aktuálního počtu žáků a podle jednotlivých vyučovacích předmětů. Součástí je družina a jídelna, kapacita je 50 žáků. Škola poskytuje vzdělání žákům I. stupně ...

Mgr. Ivan Bauer – Agentura Hobit

Pořádáme adaptační kurzy, letní tábory, preventivní programy, školní výlety a exkurze, soutěže pro školy, víkendové akce, didaktické kurzy a semináře.

Propagační agentura PUBLIC REVELATION

Propagační agentura PUBLIC REVELATION

Reklamní a propagační agentura PUBLIC REVELATION – vztahy s veřejností AKCE INDEXACE ZDARMA – PR články úprava SEO a propagace živností firem a jejich webu. Dále umístění do rubrik časopisu.

Střední odborná škola uměleckořemeslná s.r.o.

Střední odborná škola uměleckořemeslná s.r.o.

Soukromá škola – umělecký kovář a zámečník, umělecký truhlář a řezbář, umělecký keramik, umělecký pozlacovač, umělecký štukatér, umělecký sklenář, umělecký pasíř, umělecký rytec, zlatník a klenotník, košíkář, vlásenkář a maskér – tříleté obory s výučním ...

OTEVŘENO (Zavírá v 12:00)

JAZYKY CZ s.r.o.

Jsme jazyková škola v Pardubicích s dlouholetou tradicí. Poskytujeme jazykové firemní/individuální kurzy v mnoha světových jazycích – angličtina, němčina, španělština, italština, ruština atd.

EDUCAnet - Střední odborná škola Pardubice s.r.o.

Škola byla založena v roce 1992 a byla první soukromou střední školou v pardubickém regionu. Od roku 1992 poskytuje úplné střední odborné vzdělání s maturitou v denní a dálkové formě, rekvalifikační kurzy a zajišťuje kurzy i pro jiné subjekty. Klademe ...

Základní škola Lanškroun

Základní škola Lanškroun je příspěvkovou organizací, zřízená Pardubickým krajem. Základní škola je školou pro děti se zdravotním postižením, pro žáky jak z města Lanškroun, tak pro žáky z okolních měst a vesnic. Škola se věnuje dětem se speciálními ...

Lanškroun

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Polička

Státní střední odborná škola nabízí studium čtyřletých oborů hotelnictví a cestovní ruch a gastronomické služby a nástavbového oboru podnikání.

Anglické gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola, s.r.o.

Agys poskytuje svým studentům střední odborné a vyšší odborné vzdělání. Absolventi základních škol mají na výběr ze čtyř různých studijních oborů: živé jazyky; Ekonomické lyceum; Public relations, média a marketingová komunikace a Specialista na wellness a ...

Střední průmyslová škola Chrudim

Maturitní obory čtyřleté: Strojírenství, Elektrotechnika – Mechatronika, Mechanik strojů a zařízení. Učební obory tříleté: Strojní mechanik – Zámečník, Obráběč kovů, Strojník silničních strojů – Mechanik silničních strojů, Mechanik pro přístroje a ...

Průmyslová střední škola Letohrad

Na naší škole je možné studovat tři obory čtyřletého denního studia zakončeného maturitou – Stavebnictví, Geodézie a katastr nemovitostí, Strojírenství - strojírenský technik. Studium všech oborů je vhodné jak pro chlapce, tak i pro dívky. Pro studenty ...

OTEVŘENO (Zavírá v 15:00)

Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Polička, s.r.o.

Výchova a vzdělávání žáků a uchazečů, ale i dospělých pracovníků v regionálním vzdělávacím středisku. Koncepční zaměření vzdělávání je pro obchod a služby.

OTEVŘENO (Zavírá v 11:30)

Konzervatoř Pardubice, Sukova třída

Státní konzervatoř zajišťující výuku zpěvu a hudebních oborů s možností kombinovaného studia.

MŠ U dvou sluníček, Brněnec

Provozujeme mateřskou školu pro 45 dětí s jídelnou. K dispozici máme dvě zahrady se stromy, pískovištěm, domkem a lavičkami ze dřeva. Zaměřujeme se na systematické získávání, vyhodnocování a praktické využívání poznatků z výchovné činnosti. Rozvíjíme jejich …

OTEVŘENO (Zavírá v 16:00)

MATEŘSKÁ ŠKOLA BOROVÁ

Ve školce jsou 2 třídy – berušky (mladší děti, 3–4let) a broučci (starší děti, 5–6 let). Jednotlivá oddělení mají potřebná vybavení, která plně slouží k bezpečnému pobytu dětí (třída, herna, umývárna, WC, šatna, kuchyňka). Ve vedlejší budově je kuchyně a ...

Mateřská škola Dolní Čermná, okres Ústí nad Orlicí

Mateřská škola pro 50 dětí s jídelnou.

OTEVŘENO (Zavírá v 16:00)

Mateřská škola Staré Hradiště, okres Pardubice

Klademe důraz na individuální přístup ke každému dítěti, respektování osobnostních rysů a vývojového tempa každého jedince. Kapacita je 74 dětí. Ve školce probíhají kroužky angličiny, dětská jóga, též v letošním roce probíhá kroužek keramiky. Pravidelně ...

OTEVŘENO (Zavírá v 16:30)

Střední odborné učiliště zemědělské, Chvaletice, Žižkova 139

Zajišťujeme výuku tříletých oborů opravář zemědělských strojů, strojní mechanik a nástavbového studia oboru mechanizace zemědělství a lesního hospodářství.

MŠ Benátky

Provozujeme mateřskou školu s vlastní jídelnou až pro 20 dětí ve věku od 3 do 6 let. Pořádáme plavecký výcvik, výlety, besídky či různé exkurze. Zaměřujeme se na adaptaci na cizí prostředí, osvojení hygienických návyků, rozvíjíme samostatnost, motoriku či ...

OTEVŘENO (Zavírá v 15:30)

Jitka Plocková

Jsme školka, která poskytuje individuální přístup k dětem i jejich rodině v malém kolektivu s přívětivou atmosférou. U nás si děti užívají vše, co přispívá k jejich všestrannému rozvoji, pohodě a radosti.

Mateřská škola, Víta Nejedlého 769

Mateřská škola leží uprostřed staršího sídliště, obklopena rodinnými a bytovými domy. Má pavilónovou část s kapacitou 120 dětí a hospodářskou budovu s vlastní kuchyní. Mateřská škola disponuje velkou školní zahradou, která je nově vybavena moderními hracími …

MŠ Koldín

Provozujeme mateřskou školku pro celkem 45 dětí. K dispozici máme jídelnu i zahradu. Kvalifikovaný personál se u dětí zaměřuje převážně na adaptaci, osvojení hygienických návyků, rozvíjíme samostatnost, motoriku, zdravé sebevědomí či schopnost komunikovat s …

OTEVŘENO (Zavírá v 15:30)

MŠ Česká Třebová, Vinohrady

Provoz čtyřtřídní mateřské školy s kapacitou 112 dětí. Součástí školy je jídelna a rozsáhlá zahrada. Poskytujeme logopedickou péči. Pořádáme kroužek angličitny, hry na flétnu a plavání. Škola je zařazena do do sítě škol zabývajících se ekologickou výchovou.

OTEVŘENO (Zavírá v 16:00)

Mateřská škola Ronov nad Doubravou

Provoz mateřské školy pro 84 dětí. Děti mohou navštěvovat několik zájmových kroužků, jako jsou - dovedné ručičky, anglický jazyk a mnoho dalšího.

Mateřská škola Slepotice

Provoz mateřské školy s kapacitou 28 dětí. Prostory jsou členěny na hernu, třídu, ložnici a jídelnu. Součástí školky je učebna pro zájmové aktivity a velká zahrada, která je vybavena novými herními prvky, průlezkami a tabulí.

Mateřská škola Kočička Kočí, okres Chrudim

Provozujeme mateřskou školku rodinného typu pro děti ve věku 2 - 7 let. Kapacita je 25 dětí. K dispozici je rozlehlá zahrada se vzrostlými stromy, travnatou plochou a zahradními prvky. Součástí budovy je také jídelna, tělocvična a knihovna.

SOŠ a SOU obchodu a služeb Chrudim

Provozujeme veřejnou střední odbornou školu s možností studia tříletých oborů kuchař, číšník-barman-barista, cukrář a prodavač či čtyřletých oborů informatika s rozšířenou výukou cizích jazyků. Absolventům tříletých oborů je určeno nástavbové studium ...

OTEVŘENO (Zavírá v 15:30)

Mateřská škola Rohozná

Mateřská škola pro 25 dětí. S dětmi pořádáme Mikulášskou a Vánoční besídku, výstavy, soutěže, karnevaly, pouštění draka, chodíme na procházky a jezdíme na výlety. Zajišťujeme lyžařské výcviky a předplavecký kurz.

OTEVŘENO (Zavírá v 15:30)

Mateřská škola Linhartice

Provozujeme mateřskou školku pro 25 dětí s jídelnou. K dispozici máme dvě místnosti na hraní a ložnici, která slouží k odpolednímu odpočinku. Nabízíme zahradu s pískovištěm, průlezkami a skluzavkou. Podporujeme rozvoj osobnosti dítěte. Podílíme se na jejich …

OTEVŘENO (Zavírá v 16:00)

MŠ Brandýs nad Orlicí

Mateřská škola pro 75 dětí se školní jídelnou. Možnost výuky hry na flétnu.

OTEVŘENO (Zavírá v 16:15)

MŠ Kamarád Pardubice, Teplého

Provoz mateřské školy pro 104 dětí s jídelnou.

MŠ Ústí nad Orlicí, Černovír 96

Mateřská škola pro 25 dětí s vlastní jídelnou. Škola je umístěna na okraji městské části, nachází se ve svahu, uprostřed krásné přírody, čímž je dětem zajištěno jak zdravé životní prostředí, dostatek prostoru pro pohyb, tak i podmínky pro spontánní a řízené …

OTEVŘENO (Zavírá v 16:00)

Mateřská škola, Chrudim 2, Na Valech 693

Provozujeme mateřskou školu pro 202 dětí. Zajišťujeme předškolní vzdělávání na základě zpracovaného ŠVP, nabízíme logopedickou péči, seznamovnání s AJ, dramatický kroužek a pestré vzdělávací a zážitkové programy nejen pro děti, ale i pro rodiče. Pro děti je …

OTEVŘENO (Zavírá v 17:00)

Charita dětem z.s.

Charita dětem z.s.

Zabýváme se propagací dětských domovů a vyhledávání talentovaných děti. Nabízíme finanční a materiální pomoc v neziskovém sektoru.

Ivana Panáčková

Provozujeme soukromou školku s celoročním provozem pro děti ve věku od 1,5 roku do 6 let s celkovou kapacitou 20 dětí. Nabízíme kroužky anglického jazyka a výtvarné výchovy. Organizujeme exkurze. K dispozici je trampolína a pískoviště.

OTEVŘENO (Zavírá v 17:00)

Speciální ZŠ Chrudim

Jsme speciální a praktická základní škola pro 175 žáků. Provozujeme školní družinu. Žákům nabízíme aktivační centrum. Projekt je zaměřený na zájmové vzdělávání žáků se středně těžkým a těžkým mentálním postižením a autismem. Poskytujeme 14 kroužků. Součástí …

Mateřská škola a Základní škola Na cestě, s.r.o.

Provoz Montessori školky. Děti z naší školky jsou sociálně zdatné. Naučí se spoustu manuálních věcí. Mají zdravé sebevědomí, nepodceňují se, ale ani nepřeceňují. Nebojí se řešit konflikty. Umí logicky uvažovat a jejich emoční inteligence je vysoká.

MŠ, Pivovarská, Králíky

Provoz mateřské školky s kapacitou 50 dětí. Škola má samostatnou jídelnu a herny. Třídy jsou vybaveny moderním nábytkem. K dispozici je zahrada s průlezkami. Nabízíme logopedickou péči pod dohledem kvalifikované speciální pedagogické pracovnice.

OTEVŘENO (Zavírá v 16:15)

Mateřská škola Děvčátka Momo

Provoz mateřské školy s vlastní kuchyní pro 20 dětí ve věku od 3 do 6 let. Čerpáme z waldorfské pedagogiky. Děti mají k dispozici zahradu.

Mateřská škola, Moravská, Králíky

Provoz mateřské školy s kapacitou 75 dětí. V budově se nachází jídelna, třídy, herna, sauna.

OTEVŘENO (Zavírá v 16:00)

Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola MO

Škola poskytuje úplné střední odborné vzdělání ukončené maturitní zkouškou a vyšší odborná škola připravuje odborníky pro výkon náročných činností v AČR a ve státní správě v oblasti ochrany vojsk a obyvatelstva. Poskytujeme počítačové a jazykové kurzy.

Gymnázium Suverénního řádu maltézských rytířů ve Skutči

Církevní všeobecné gymnázium zajišťuje čtyřleté nebo osmileté studium. Organizace pohybových aktivit a sportovních kroužků při škole.

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště technické

Čtyřleté obory vzdělání s maturitní zkouškou. Tříleté obory vzdělání s výučním listem. Školní jídelna.

Integrovaná střední škola Moravská Třebová

Střední škola zajišťující výuku čtyřletého oboru sociální péče. Škola také zajišťuje výuku dalších maturitních a učebních oborů.