Mateřské školy

MŠ Koníček Pardubice

Mateřská škola pro 75 dětí s jídelnou nabízí výuku anglického jazyka, kroužek plavání, počítačů, hry na zobcovou flétnu, plavání, jógy, rytmiky, keramiky, ekologie a grafomotoriky.

MŠ Pardubice, Na Třísle

Mateřská škola pro 75 dětí s jídelnou. Naší snahou je vytvářet příjemné a tvořivé prostředí ve všech třídách mateřské školy. Vedeme sportovní i kreativní zájmové aktivity, kroužky tenisu, bruslení, angličtiny, angličtiny, plavání, keramiky, dětského aerobiku …

Mateřská škola a Základní škola Na cestě, s.r.o.

Provoz Montessori školky. Děti z naší školky jsou sociálně zdatné. Naučí se spoustu manuálních věcí. Mají zdravé sebevědomí, nepodceňují se, ale ani nepřeceňují. Nebojí se řešit konflikty. Umí logicky uvažovat a jejich emoční inteligence je vysoká.

MŠ Pardubice, Gebauerova

Mateřská škola v centru Pardubic pro 156 dětí se zahradou a orientací na ekologickou výchovu. Nabídka plaveckého výcviku, angličtiny, pěveckého sboru.

MŠ Pardubice, Wintrova

Mateřská škola pro 50 dětí s jídelnou zajišťuje výuku anglického jazyka, hry na flétnu a nabízí výtvarný kroužek. Naším clem je vědomé dotváření dětské bytosti na všestranně orientovanou osobnost. Pořádáme kulturní a společenské akce pro děti i jejich rodiče.

MŠ Kamínek Pardubice

Provozujeme dvoutřídní mateřskou školu s kapacitou 52 dětí s jídelnou se zaměřením na estetickou výchovu dětí. K dispozici je keramická dílna. Nabízíme výuku na zobcovou flétnu, plavání a anglického jazyka včetně pohybového a výtvarného kroužku. Poskytujeme …

Jitka Plocková

Jsme školka, která poskytuje individuální přístup k dětem i jejich rodině v malém kolektivu s přívětivou atmosférou. U nás si děti užívají vše, co přispívá k jejich všestrannému rozvoji, pohodě a radosti.

MŠ Čtyřlístek Pardubice

Provozujeme mateřskou školu pro 75 dětí s jídelnou. Nabízíme výtvarný, keramický a logopedický kroužek. Zabýváme se výukou hry na flétnu a angličtiny. Pořádáme plavecké kurzy, výlety, exkurze, besídky a karnevaly. K dispozici máme vybavenou zahradu.

ZŠ Waldorfská Pardubice

Provoz základní školy s kapacitou 170 žáků s družinou pro 50 dětí a jídelnou. Škola používá slovní hodnocení žáků bez použití známek. Nabízíme dramatický, výtvarný a taneční kroužek včetně paličkování, jógy, čtení, práce se dřevem či výuky hry na klavír a ...

MŠ Korálek Pardubice, Rumunská

Provozujeme mateřskou školu pro 156 dětí s jídelnou.

ZAVŘENO (Otevírá v 06:30)

MŠ Pardubice, K Polabinám

Provozujeme šestitřídní mateřskou školu pro 156 dětí s jídelnou. Nabízíme výuku angličtiny, plavání, Zumbu, bruslení a kroužek keramiky. Zaměřujeme se na celkový rozvoj tělesného a duševního zdraví svěřených dětí.

MŠ Kamarád Pardubice, Teplého

Provoz mateřské školy pro 104 dětí s jídelnou.

MŠ Srdíčko Pardubice

Mateřská škola pro 100 dětí s jídelnou a výukou angličtiny dětí od 4 do 6 let.

ZAVŘENO (Otevírá v 06:30)

MŠ Pardubice, nábřeží Závodu míru 1961

Provozujeme mateřskou školu pro 130 dětí s jídelnou. Naleznete u nás knihovnu. Nabízíme výuku angličtiny, plavání, keramiku, taneční a pohybovou průpravu. Zajišťujeme různé aktivity divadla, školy v přírodě, karnevaly, olympiády, výlety, besídky, slavnosti a …

MŠ Sluníčko Pardubice, Gorkého

Provozujeme mateřskou školu pro 104 dětí s jídelnou a možností výuky anglického jazyka a hry na flétnu. Jsme součástí projektu Zdravá mateřská škola.

MŠ Pardubice, Mladých

Mateřská škola pro 125 dětí s vlastní jídelnou. Výchovně vzdělávací program školy směřuje k rozvoji osobnosti dítěte a pohybově – rekreačním aktivitám, které vychází z přirozené potřeby lidského pohybu. Poskytujeme každodenní cvičení, cvičení na nářadí, ...

ZAVŘENO (Otevírá v 06:30)

MŠ Pastelka, Pardubice - Polabiny, Družstevní

Provoz mateřské školy pro 100 dětí s jídelnou. Poskytujeme 4 třídy pro předškoláky. Pořádáme výlety, školy v přírodě, zájmové kroužky, návštěvy ekocentra a zahradní slavnosti.

ZAVŘENO (Otevírá v 06:30)

MŠ Klas, s.r.o.

Jsme anglicko-česká školka. Pedagogický sbor tvoří čeští a zahraniční učitelé s kvalifikací pro vzdělávání dětí předškolního věku.

MŠ Pardubice - Polabiny, Odborářů

Mateřská škola pro 147 dětí s jídelnou a rozšířenou výukou cizího jazyka. Speciální třída pro zrakově postižené děti.

ZAVŘENO (Otevírá v 06:30)

MŠ Motýlek Pardubice

Mateřská škola pro 104 dětí s jídelnou. Pořádání zájmových kroužků pro děti.

MŠ Pardubice - Dubina, Erno Košťála

Provozujeme šestitřídní mateřskou školu s kapacitou 150 dětí se zaměřením na ekologickou výchovu a ochranu životního prostředí. Nabízíme keramický kroužek včetně výuky anglického jazyka a hry na flétnu. Poskytujeme logopedické poradenství. Pořádáme kulturní …

MŠ Zvoneček Pardubice

Mateřská škola pro 150 dětí s jídelnou. Možnost navštěvování šachového, hudebně pohybového i výtvarného kroužku. Výuka anglického jazyka.

ZAVŘENO (Otevírá v 06:30)

Mateřská škola Staré Hradiště, okres Pardubice

Klademe důraz na individuální přístup ke každému dítěti, respektování osobnostních rysů a vývojového tempa každého jedince. Kapacita je 74 dětí. Ve školce probíhají kroužky angličiny, dětská jóga, též v letošním roce probíhá kroužek keramiky. Pravidelně ...

ZAVŘENO (Otevírá v 06:30)

MŠ Pardubice, Dražkovice

Provozujeme dvoutřídní mateřskou školu rodinného typu pro 39 dětí s jídelnou. K dispozici je venkovní hřiště a tělocvična. Pořádáme akce a kroužky pro děti.

ZAVŘENO (Otevírá v 06:30)

MŠ Klubíčko Pardubice - Polabiny, Grusova

Mateřská škola pro 145 dětí s jídelnou. Součástí školky jsou 2 třídy s výukou pedagogiky Montessori, 3 třídy s běžnou výukou a speciální logopedická třída. Nabídka zájmových aktivit jako je hra na zobcovou flétnu, angličtina, keramika, lyžařský kurz a další. …

ZAVŘENO (Otevírá v 06:15)

MŠ Pardubice, Brožíkova

Mateřská škola pro 182 dětí s jídelnou zajišťuje výuku angličtiny, hry na zobcovou flétnu, kurzy tenisu, taneční a pěvecký kroužek. . S dětmi pořádáme Mikulášskou a Vánoční besídku, výstavy, soutěže, karnevaly, pouštění draka, chodíme na procházky a jezdíme …

ZAVŘENO (Otevírá v 06:30)

MŠ Pardubice - Ohrazenice, Pištorova

Mateřská škola pro 104 dětí s jídelnou. Nabízíme taneční a pohybovou průpravu, plavecký výcvik, kroužek angličtiny a keramiky.

ZAVŘENO (Otevírá v 06:30)

MŠ Ráby

Mateřská škola pro 42 dětí s jídelnou. Školka pro děti pořádá různé akce a výlety, připravujeme děti na přechod z mateřské školky do školy. Seznamujeme děti s různými obdobími v roce jako jsou Dušičky, Vánoce, Masopust a Velikonoce.

ZAVŘENO (Otevírá v 06:30)

MŠ Duha Pardubice, Pražská

Mateřská škola pro 128 dětí s jídelnou a se zaměřením na ekologickou výchovu a péči děti o svoje zdraví. Vedeme kroužek keramiky, jógy, flétny, předplaveckého výcviku nebo anglického jazyka. Pořádáme exkurze u záchranných sborů, na letištích nebo ve velkých …

ZAVŘENO (Otevírá v 06:30)

MŠ Rybitví

Mateřská škola pro 50 dětí s jídelnou. Součástí je výuka angličtiny a hry na zobcovou flétnu, grafomotorický kroužek a logopedická péče.

MŠ Čepí

Provoz mateřské školy pro 28 dětí s jídelnou. Pořádání výletů, divadelních představení, hodin plavání, dětského tanečního kroužku, karnevalů a dalších akcí. Možnost zajištění logopedické péče, výuky anglického jazyka.

ZAVŘENO (Otevírá v 06:30)

MŠ Hostovice

Provozujeme mateřskou školu pro 26 dětí. Požádáme výlety, exkurze, tvoření rodičů s dětmi, besídky a kurzy plavání. Navštěvujeme naučné programy a koncerty. K dispozici máme zahradu s pískovištěm a houpačkami. Nabízíme kroužek pro předškoláky a výtvarného ...

ZAVŘENO (Otevírá v 06:30)

Mateřská škola, Chrudim 2, Na Valech 693

Provozujeme mateřskou školu pro 202 dětí. Zajišťujeme předškolní vzdělávání na základě zpracovaného ŠVP, nabízíme logopedickou péči, seznamovnání s AJ, dramatický kroužek a pestré vzdělávací a zážitkové programy nejen pro děti, ale i pro rodiče. Pro děti je …

ZAVŘENO (Otevírá v 06:30)

MŠ Chrudim 3, Svatopluka Čecha

Provozujeme mateřskou školu s celkovou kapacitou 135 míst. K dispozici je školní jídelna. Součástí školy jsou speciální třídy pro zdravotně oslabené a postižené děti. Pro děti zajišťujeme canisterapii, muzikoterapii, výuku plavání a anglického jazyka. Možnost …

ZAVŘENO (Otevírá v 06:30)

MŠ Bylany

Mateřská škola pro 30 dětí se školní jídelnou.

ZAVŘENO (Otevírá v 06:30)

Mateřská škola, Víta Nejedlého 769

Mateřská škola leží uprostřed staršího sídliště, obklopena rodinnými a bytovými domy. Má pavilónovou část s kapacitou 120 dětí a hospodářskou budovu s vlastní kuchyní. Mateřská škola disponuje velkou školní zahradou, která je nově vybavena moderními hracími …

ZAVŘENO (Otevírá v 06:15)

MŠ Úhřetice

Mateřská škola pro 50 dětí s jídelnou. Součástí je taneční i hudební kroužek, výuka angličtiny, plavání a logopedická prevence.

ZAVŘENO (Otevírá v 06:30)

Mateřská škola Kočička Kočí, okres Chrudim

Provozujeme mateřskou školku rodinného typu pro děti ve věku 2 - 7 let. Kapacita je 25 dětí. K dispozici je rozlehlá zahrada se vzrostlými stromy, travnatou plochou a zahradními prvky. Součástí budovy je také jídelna, tělocvična a knihovna.

Mateřská škola Děvčátka Momo

Provoz mateřské školy s vlastní kuchyní pro 20 dětí ve věku od 3 do 6 let. Čerpáme z waldorfské pedagogiky. Děti mají k dispozici zahradu.

MŠ Opatovice nad Labem

Provoz mateřské školy pro 81 dětí s jídelnou. Nabídka výtvarných, sportovních kroužků a kurzů plavání a angličtiny.

ZAVŘENO (Otevírá v 06:00)

MŠ Kostěnice

Mateřská škola pro 28 dětí s jídelnou.

MŠ Slatiňany

Provozujeme mateřskou školu pro 137 dětí s jídelnou.

ZAVŘENO (Otevírá v 06:15)

MŠ Dolany

Státní mateřská škola pro 32 dětí se školní jídelnou. Pořádání kulturních, vzdělávacích a sportovních aktivit pro děti.

ZAVŘENO (Otevírá v 06:30)

MŠ Dašice

Mateřská škola pro 120 dětí s jídelnou.

MŠ Hrochův Týnec

Mateřská škola pro 100 dětí s jídelnou.

ZAVŘENO (Otevírá v 06:00)

MŠ Heřmanův Městec, Jiráskova

Mateřská škola pro 108 dětí s jídelnou. K dispozici je výuka cizího jazyka a hry na flétnu, kroužek počítačů, keramiky a tance.

ZAVŘENO (Otevírá v 06:00)

MŠ Heřmanův Městec, Jonášova

Provozujeme mateřskou školu pro 90 dětí s jídelnou.

ZAVŘENO (Otevírá v 06:00)