Mateřské školy

Klubko Jenerálka

KLUBKO JENERÁLKA – předškolní zařízení pro děti od 2 let do 6 let, které funguje již pátým rokem.

MŠ Klas, s.r.o.

Jsme anglicko-česká školka. Pedagogický sbor tvoří čeští a zahraniční učitelé s kvalifikací pro vzdělávání dětí předškolního věku.

ZŠ Waldorfská Pardubice

Provoz základní školy s kapacitou 170 žáků s družinou pro 50 dětí a jídelnou. Škola používá slovní hodnocení žáků bez použití známek. Nabízíme dramatický, výtvarný a taneční kroužek včetně paličkování, jógy, čtení, práce se dřevem či výuky hry na klavír a ...

MŠ Kamínek Pardubice

Provozujeme dvoutřídní mateřskou školu s kapacitou 52 dětí s jídelnou se zaměřením na estetickou výchovu dětí. K dispozici je keramická dílna. Nabízíme výuku na zobcovou flétnu, plavání a anglického jazyka včetně pohybového a výtvarného kroužku. Poskytujeme …

MŠ Holice, Holubova

Mateřská škola o celkové kapacitě 174 dětí. Součástí školy je i zahrada s nářadím pro hraní a jiné. Škola je rozdělena do sedmi tříd, vede děti k hygienickým návykům, základům sebeobsluhy, rozvíjení pěkných kamarádských vztahů, kladnému vztahu k přírodě, k ...

ZAVŘENO (Otevírá Pá 06:30)

MŠ Pardubice, Mladých

Mateřská škola pro 125 dětí s vlastní jídelnou. Výchovně vzdělávací program školy směřuje k rozvoji osobnosti dítěte a pohybově – rekreačním aktivitám, které vychází z přirozené potřeby lidského pohybu. Poskytujeme každodenní cvičení, cvičení na nářadí, ...

ZAVŘENO (Otevírá Pá 06:30)

MŠ Pardubice - Dubina, Erno Košťála

Provozujeme šestitřídní mateřskou školu s kapacitou 150 dětí se zaměřením na ekologickou výchovu a ochranu životního prostředí. Nabízíme keramický kroužek včetně výuky anglického jazyka a hry na flétnu. Poskytujeme logopedické poradenství. Pořádáme kulturní …

MŠ Sluníčko Pardubice, Gorkého

Provozujeme mateřskou školu pro 104 dětí s jídelnou a možností výuky anglického jazyka a hry na flétnu. Jsme součástí projektu Zdravá mateřská škola.

ZAVŘENO (Otevírá Pá 06:30)

MŠ Srdíčko Pardubice

Mateřská škola pro 100 dětí s jídelnou a výukou angličtiny dětí od 4 do 6 let.

ZAVŘENO (Otevírá Pá 06:30)

MŠ Pardubice - Polabiny, Odborářů

Mateřská škola pro 147 dětí s jídelnou a rozšířenou výukou cizího jazyka. Speciální třída pro zrakově postižené děti.

ZAVŘENO (Otevírá Pá 06:30)

MŠ Pardubice, nábřeží Závodu míru 1961

Provozujeme mateřskou školu pro 130 dětí s jídelnou. Naleznete u nás knihovnu. Nabízíme výuku angličtiny, plavání, keramiku, taneční a pohybovou průpravu. Zajišťujeme různé aktivity divadla, školy v přírodě, karnevaly, olympiády, výlety, besídky, slavnosti a …

MŠ Zvoneček Pardubice

Mateřská škola pro 150 dětí s jídelnou. Možnost navštěvování šachového, hudebně pohybového i výtvarného kroužku. Výuka anglického jazyka.

ZAVŘENO (Otevírá Pá 06:30)

MŠ Čtyřlístek Pardubice

Provozujeme mateřskou školu pro 75 dětí s jídelnou. Nabízíme výtvarný, keramický a logopedický kroužek. Zabýváme se výukou hry na flétnu a angličtiny. Pořádáme plavecké kurzy, výlety, exkurze, besídky a karnevaly. K dispozici máme vybavenou zahradu.

ZAVŘENO (Otevírá Pá 06:30)

MŠ Duha Pardubice, Pražská

Mateřská škola pro 128 dětí s jídelnou a se zaměřením na ekologickou výchovu a péči děti o svoje zdraví. Vedeme kroužek keramiky, jógy, flétny, předplaveckého výcviku nebo anglického jazyka. Pořádáme exkurze u záchranných sborů, na letištích nebo ve velkých …

ZAVŘENO (Otevírá Pá 06:30)

MŠ Ráby

Mateřská škola pro 42 dětí s jídelnou. Školka pro děti pořádá různé akce a výlety, připravujeme děti na přechod z mateřské školky do školy. Seznamujeme děti s různými obdobími v roce jako jsou Dušičky, Vánoce, Masopust a Velikonoce.

ZAVŘENO (Otevírá Pá 06:30)

Mateřská škola Břehy, okres Pardubice

Mateřská škola pro 43 dětí s jídelnou.

ZAVŘENO (Otevírá Pá 06:45)

MŠ Holice, Staroholická

Mateřská škola pro 50 dětí se školní jídelnou. Součástí je plavecký výcvik, hudebně-pohybový kroužek i výuka hry na zobcovou flétnu. Vedeme také kroužek saunování a výtvarné výchovy. Pořádáme vánoční besídky, výlety, různá představení a divadelní představení.

ZAVŘENO (Otevírá Pá 06:30)

MŠ Dolní Roveň

Mateřská škola pro 68 dětí s jídelnou.

ZAVŘENO (Otevírá Pá 06:30)

MŠ Býšť

Mateřská škola pro 50 dětí s jídelnou.

ZAVŘENO (Otevírá Pá 07:00)

MŠ Kladruby nad Labem

Mateřská škola pro 25 dětí s jídelnou.

MŠ Opatovice nad Labem

Provoz mateřské školy pro 81 dětí s jídelnou. Nabídka výtvarných, sportovních kroužků a kurzů plavání a angličtiny.

ZAVŘENO (Otevírá Pá 06:00)

MŠ Kostěnice

Mateřská škola pro 28 dětí s jídelnou.

MŠ Moravany

Mateřská škola pro 50 dětí s jídelnou.

MŠ Kojice

Mateřská škola pro 25 dětí s jídelnou. K dispozici je horolezecká stěna.

MŠ Chvojenec

Mateřská škola pro 30 dětí s jídelnou. S dětmi navštěvujeme divadlo, chodíme na procházky, pořádáme Mikulášskou a Vánoční besídku, jezdíme na výlety. Pořádáme výstavy, karnevaly, soutěže a jiné zájmové aktivity.

ZAVŘENO (Otevírá Pá 06:30)

MŠ Klubíčko Pardubice - Polabiny, Grusova

Mateřská škola pro 145 dětí s jídelnou. Součástí školky jsou 2 třídy s výukou pedagogiky Montessori, 3 třídy s běžnou výukou a speciální logopedická třída. Nabídka zájmových aktivit jako je hra na zobcovou flétnu, angličtina, keramika, lyžařský kurz a další. …

ZAVŘENO (Otevírá Pá 06:15)

MŠ Přelouč, Kladenská

Mateřská škola pro 224 dětí s jídelnou.

ZAVŘENO (Otevírá Pá 06:15)

MŠ Holice

Mateřská škola pro 100 dětí s jídelnou. Pořádání výletů a kroužků v oblasti sportu, výtvarnictví, muzikoterapie, anglického jazyka a logopedie.

ZAVŘENO (Otevírá Pá 06:15)

MŠ Rybitví

Mateřská škola pro 50 dětí s jídelnou. Součástí je výuka angličtiny a hry na zobcovou flétnu, grafomotorický kroužek a logopedická péče.

MŠ Dašice

Mateřská škola pro 120 dětí s jídelnou.

MŠ Motýlek Pardubice

Mateřská škola pro 104 dětí s jídelnou. Pořádání zájmových kroužků pro děti.

MŠ Pardubice, Na Třísle

Mateřská škola pro 75 dětí s jídelnou. Naší snahou je vytvářet příjemné a tvořivé prostředí ve všech třídách mateřské školy. Vedeme sportovní i kreativní zájmové aktivity, kroužky tenisu, bruslení, angličtiny, angličtiny, plavání, keramiky, dětského aerobiku …

ZAVŘENO (Otevírá Pá 06:30)

MŠ Zdechovice

Mateřská škola pro 25 dětí s jídelnou.

MŠ Korálek Pardubice, Rumunská

Provozujeme mateřskou školu pro 156 dětí s jídelnou.

ZAVŘENO (Otevírá Pá 06:30)

MŠ Koníček Pardubice

Mateřská škola pro 75 dětí s jídelnou nabízí výuku anglického jazyka, kroužek plavání, počítačů, hry na zobcovou flétnu, plavání, jógy, rytmiky, keramiky, ekologie a grafomotoriky.

ZAVŘENO (Otevírá Pá 06:30)

MŠ Malé Výkleky

Mateřská škola pro 28 dětí s jídelnou.

MŠ Pardubice - Ohrazenice, Pištorova

Mateřská škola pro 104 dětí s jídelnou. Nabízíme taneční a pohybovou průpravu, plavecký výcvik, kroužek angličtiny a keramiky.

ZAVŘENO (Otevírá Pá 06:30)

MŠ Pastelka, Pardubice - Polabiny, Družstevní

Provoz mateřské školy pro 100 dětí s jídelnou. Poskytujeme 4 třídy pro předškoláky. Pořádáme výlety, školy v přírodě, zájmové kroužky, návštěvy ekocentra a zahradní slavnosti.

ZAVŘENO (Otevírá Pá 06:30)

MŠ Pardubice, K Polabinám

Provozujeme šestitřídní mateřskou školu pro 156 dětí s jídelnou. Nabízíme výuku angličtiny, plavání, Zumbu, bruslení a kroužek keramiky. Zaměřujeme se na celkový rozvoj tělesného a duševního zdraví svěřených dětí.

MŠ Pardubice, Wintrova

Mateřská škola pro 50 dětí s jídelnou zajišťuje výuku anglického jazyka, hry na flétnu a nabízí výtvarný kroužek. Naším clem je vědomé dotváření dětské bytosti na všestranně orientovanou osobnost. Pořádáme kulturní a společenské akce pro děti i jejich rodiče.

ZAVŘENO (Otevírá Pá 06:30)

MŠ Choltice

Mateřská škola pro 75 dětí s jídelnou zajišťuje logopedickou péči. Zajišťujeme kulturní program pro děti jako je návštěva divadelních představení, výlety, výstavy, koncerty, oslavy Vánoc a další.

ZAVŘENO (Otevírá Pá 06:15)

MŠ Chvaletice

Mateřská škola s kapacitou 120 dětí s jídelnou. Součástí je zahrada vybavená dřevěnými herními prvky, věží se skluzavkou, pružinovými houpačkami. Dále děti mohou využívat pískoviště, altánek, kolotoče a chatku na hračky. V letním období je zde bazén.

ZAVŘENO (Otevírá Pá 06:00)

MŠ Horní Jelení

Mateřská škola pro 100 dětí s jídelnou. K dispozici je taneční a výtvarný kroužek i výuka angličtiny a hry na flétnu.

MŠ Staré Hradiště

Provozujeme dvoutřídní mateřskou školu pro 50 dětí s jídelnou. Pořádáme návštěvy divadelních představení, výlety, plavecké kurzy, hru na zobcovou flétnu, pomoc při výchovných problémech i každoročně jezdíme na školu v přírodě.

ZAVŘENO (Otevírá Pá 06:15)

MŠ Hostovice

Provozujeme mateřskou školu pro 26 dětí. Požádáme výlety, exkurze, tvoření rodičů s dětmi, besídky a kurzy plavání. Navštěvujeme naučné programy a koncerty. K dispozici máme zahradu s pískovištěm a houpačkami. Nabízíme kroužek pro předškoláky a výtvarného ...

ZAVŘENO (Otevírá Pá 06:30)

MŠ Čepí

Provoz mateřské školy pro 28 dětí s jídelnou. Pořádání výletů, divadelních představení, hodin plavání, dětského tanečního kroužku, karnevalů a dalších akcí. Možnost zajištění logopedické péče, výuky anglického jazyka.

ZAVŘENO (Otevírá Pá 06:30)