Střední odborné školy

Střední odborná škola uměleckořemeslná s.r.o.

Střední odborná škola uměleckořemeslná s.r.o.

Soukromá škola – umělecký kovář a zámečník, umělecký truhlář a řezbář, umělecký keramik, umělecký pozlacovač, umělecký štukatér, umělecký sklenář, umělecký pasíř, umělecký rytec, zlatník a klenotník, košíkář, vlásenkář a maskér – tříleté obory s výučním ...

118 kmPraha 9 - Vysočany, Podkovářská 797/4

ZAVŘENO (Otevírá v 09:00)

DELTA - Střední škola informatiky a ekonomie a Mateřská škola, s.r.o.

DELTA - Střední škola informatiky a ekonomie a Mateřská škola, s.r.o.

Střední škola poskytující denní i dálkové studium v oblasti výpočetní techniky a ekonomie. Specializujeme se na informační systémy (IS), databáze, programování. Svými obory pokrýváme oblast tvorby IS ale i jejich využití pro řízení chodu společností.

Konzervatoř Pardubice, Sukova třída

Státní konzervatoř zajišťující výuku zpěvu a hudebních oborů s možností kombinovaného studia.

Anglické gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola, s.r.o.

Agys poskytuje svým studentům střední odborné a vyšší odborné vzdělání. Absolventi základních škol mají na výběr ze čtyř různých studijních oborů: živé jazyky; Ekonomické lyceum; Public relations, média a marketingová komunikace a Specialista na wellness a ...

Střední odborná škola cestovního ruchu, s.r.o.

Střední odborná škola cestovního ruchu, s.r.o.

Soukromá střední odborná škola zajišťuje výuku čtyřletých oborů: cestovní ruch a management cestovního ruchu s možností dálkového studia, grafický design. Účastníme se projektů EU. Organizujeme lyžařské kurzy, výlety do zahraničí, semináře, besídky, …

Střední zdravotnická škola Pardubice

Státní střední zdravotnická škola zajišťuje výuku čtyřletého oboru zdravotnický asistent, tříletého oboru ošetřovatel a dvouletého denního a tříletého večerního nástavbového studia. Pravidelně pořádá různé sportovní a kulturní aktivity, exkurze.

Střední škola řemesel a služeb Pardubice, s.r.o.

Soukromé střední odborné učiliště zajišťující výuku tříletých oborů: zedník, tesař, elektrikář pro silnoproud, manipulant poštovního provozu a přepravy.

SOŠ a SOU obchodu a služeb Chrudim

Provozujeme veřejnou střední odbornou školu s možností studia tříletých oborů kuchař, číšník-barman-barista, cukrář a prodavač či čtyřletých oborů informatika s rozšířenou výukou cizích jazyků. Absolventům tříletých oborů je určeno nástavbové studium ...

ZAVŘENO (Otevírá v 07:00)

Střední škola zdravotnická a sociální Chrudim

Státní střední zdravotnická škola zajišťující výuku čtyřletého oboru zdravotnický asistent a sociální činnost.

Střední průmyslová škola Chrudim

Maturitní obory čtyřleté: Strojírenství, Elektrotechnika – Mechatronika, Mechanik strojů a zařízení. Učební obory tříleté: Strojní mechanik – Zámečník, Obráběč kovů, Strojník silničních strojů – Mechanik silničních strojů, Mechanik pro přístroje a ...

EDUCAnet - Střední odborná škola Pardubice s.r.o.

Škola byla založena v roce 1992 a byla první soukromou střední školou v pardubickém regionu. Od roku 1992 poskytuje úplné střední odborné vzdělání s maturitou v denní a dálkové formě, rekvalifikační kurzy a zajišťuje kurzy i pro jiné subjekty. Klademe ...

Obchodní akademie Chrudim

Státní střední odborná škola zajišťuje výuku čtyřletého oboru obchodní akademie až pro 330 studentů. K žákům upřednostňujeme individuální přístup. Zajišťujeme zahraniční exkurze, zapojení školy do projektů a spolupráci se zahraniční partnerskou školou.

Střední odborné učiliště včelařské - Včelařské vzdělávací centrum, o.p.s.

Střední odborné učiliště nabízí tříletý učební obor Včelař – denní tříleté studium (určeno převážně pro absolventy ZŠ) a dálkové tříleté studium. Organizujeme a zajišťujeme vzdělávací i kulturně-výchovné činnosti zahrnující účast na soutěžích a výstavách.

Odborné učiliště Chroustovice

Odborné učiliště nabízí dvouleté a tříleté obory: pekař, dekoratérské, krejčovské, prodavačské, pečovatelské práce, cukrář, kuchař, zámečník, autoopravář, chovatel zvířat, zahradník, truhlař, tesař, dřevař i jiné učební obory.

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště technické

Čtyřleté obory vzdělání s maturitní zkouškou. Tříleté obory vzdělání s výučním listem. Školní jídelna.

Eduard Nechvátal

Nabízím doučování matematiky, fyziky a strojírenství pro 2. stupeň základních škol, gymnázia a střední odborné školy a pomoc s přípravou na přijímací a maturitní zkoušky.

Střední odborné učiliště zemědělské, Chvaletice, Žižkova 139

Zajišťujeme výuku tříletých oborů opravář zemědělských strojů, strojní mechanik a nástavbového studia oboru mechanizace zemědělství a lesního hospodářství.

Vyšší odborná škola pedagogická a Střední pedagogická škola Litomyšl

Vyšší odborná škola pedagogická a Střední pedagogická škola Litomyšl

Je jedinou střední školou tohoto typu v bývalém východočeském regionu a jedinou vyšší odbornou školou s dále uvedeným studijním programem v České republice.

Soukromá střední odborná škola TRADING CENTRE, s.r.o.

Soukromá střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletých oborů ekonomické lyceum a management obchodu. V rámci výuky navštěvujeme divadelní i filmová představení, účastníme se sportovních i vědomostních soutěží. Organizujeme exkurze.

Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Polička, s.r.o.

Výchova a vzdělávání žáků a uchazečů, ale i dospělých pracovníků v regionálním vzdělávacím středisku. Koncepční zaměření vzdělávání je pro obchod a služby.

ZAVŘENO (Otevírá v 07:00)

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Polička

Státní střední odborná škola nabízí studium čtyřletých oborů hotelnictví a cestovní ruch a gastronomické služby a nástavbového oboru podnikání.

Gymnázium Ústí nad Orlicí

Státní všeobecné čtyřleté a osmileté gymnázium s kapacitou 372 žáků. Nabídka možnosti výměnných pobytů a výuky cizích jazyků. Pořádáme exkurze, soutěže a olympiády. Provozujeme divadelní soubor a pěvecký sbor.

Speciální střední škola a základní škola Žamberk

Odborné učiliště zajišťující výuku tříletých oborů strojírenské práce, potravinářská výroba, zednické práce, stravovací a ubytovací služby a pečovatelské služby a dvouletých oborů práce ve stravovaní a provozní služby.

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk

Provoz pracoviště odborného výcviku oborů kuchař-kuchařka a číšník-servírka.

Průmyslová střední škola Letohrad

Státní střední odborné učiliště zajišťuje výuku tříletých oborů – Nástrojař (s rozšířenou výukou obrábění a CNC), Strojní mechanik (zámečník), Elektrikář - slaboproud, Elektrikář - silnoproud. Pro studenty pořádáme sportovní i kulturní akce.

ZAVŘENO (Otevírá v 08:00)

Integrovaná střední škola Moravská Třebová

Střední škola zajišťující výuku čtyřletého oboru sociální péče. Škola také zajišťuje výuku dalších maturitních a učebních oborů.

Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola MO

Škola poskytuje úplné střední odborné vzdělání ukončené maturitní zkouškou a vyšší odborná škola připravuje odborníky pro výkon náročných činností v AČR a ve státní správě v oblasti ochrany vojsk a obyvatelstva. Poskytujeme počítačové a jazykové kurzy.

Střední odborné učiliště opravárenské

Státní střední odborné učiliště zajišťuje výuku tříletých oborů opravář zemědělských strojů a strojní mechanika a dvouletého nástavbového oboru podnikání. Žáci třetího ročníku absolvují kurz autoškoly na skupinu B, T a C.