Základní školy

Základní škola Zdechovice

Základní škola Zdechovice je málotřídní škola. Ročníky jsou spojovány v trojtřídním systému podle aktuálního počtu žáků a podle jednotlivých vyučovacích předmětů. Součástí je družina a jídelna, kapacita je 50 žáků. Škola poskytuje vzdělání žákům I. stupně ...

JAZYKY CZ s.r.o.

Jsme jazyková škola v Pardubicích s dlouholetou tradicí. Poskytujeme jazykové firemní/individuální kurzy v mnoha světových jazycích – angličtina, němčina, španělština, italština, ruština atd.

ZŠ Pardubice - Spořilov, Kotkova

Základní škola pro 540 žáků s družinou, knihovnou a jídelnou. Poskytuje služby školní psycholožky a výchovné poradkyně. Nabízí zájmové kroužky a pořádá různé kulturní, vzdělávací a zábavné akce.

ZŠ a Praktická škola Svítání Pardubice, o.p.s.

Provoz speciální základní školy pro 169 žáků s jídelnou a školní družinou.

ZŠ Pardubice, Bratranců Veverků

Provozujeme základní školu pro 750 žáků s družinou a jídelnou. Pořádáme sportovní, kulturní a společenské akce pro žáky i jejich rodiče. Organizujeme přednášky, besedy, exkurze a další naučné akce v rámci výuky. Vzdělávací program školy je založeno na ...

ZŠ Pardubice, Benešovo náměstí

Základní škola pro 675 žáků s družinou, jídelnou a třídami s rozšířenou výukou tělesné výchovy.

ZŠ Pardubice, Štefánikova

Základní škola pro 740 žáků se školní jídelnou a družinou. Nabídka výuky jazyků od první třídy. Každoroční pořádání jazykových exkurzí. Široká nabídka zájmových kroužků.

ZŠ Waldorfská Pardubice

Provoz základní školy s kapacitou 170 žáků s družinou pro 50 dětí a jídelnou. Škola používá slovní hodnocení žáků bez použití známek. Nabízíme dramatický, výtvarný a taneční kroužek včetně paličkování, jógy, čtení, práce se dřevem či výuky hry na klavír a ...

ZŠ Studánka Pardubice

Základní škola pro 720 žáků s družinou a jídelnou. Možnost navštěvovat výtvarnou dílnu, divadelní kroužek a další.

ZŠ Pardubice, Staňkova

Základní škola pro 600 žáků s družinou a jídelnou. Zaměřujeme se na ekologickou výuku. K dispozici je multifunkční hřiště, sportovní areál, výtvarná a keramický dílna, školní knihovna.

ZŠ Pardubice-Polabiny, Družstevní

Základní škola pro 800 žáků s družinou a rekonstruovanou školní jídelnou, tělocvičnou s gymnastickým sálem a školního hřiště. Na prvním stupni probíhá výuka metodou Montessori. Na druhém stupni je rozšířená výuka informatiky a výpočetní techniky. Škola rovněž …

ZŠ Pardubice I, nábřeží Závodu míru

Základní škola s rozšířenou výukou jazyků a kapacitou 600 žáků. K dispozici je družina a jídelna.

ZŠ Pardubice - Dubina

Základní škola pro 800 žáků se školní družinou a jídelnou. Součástí školy jsou tři tělocvičny, odborné učebny, multimediální učebna, hudební a společenský sál, zahrada a venkovní hřiště. Pořádáme lyžařské výcviky a sportovní turnaje. Nabízíme kroužek ...

ZŠ Pardubice - Polabiny, Npor. Eliáše

Základní škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů pro 900 žáků s jídelnou a družinou.

ZAVŘENO (Otevírá v 08:00)

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla

Základní škola pro 520 žáků s družinou a jídelnou. Výuka je rozšířena v oblasti matematiky a přírodovědných předmětů. Škola vlastní hřiště i tělocvičnu. Nabízí výchovné poradenství.

ZŠ Pardubice, Prodloužená

Základní škola s rozšířenou výukou hudební výchovy pro 800 žáků. Možnost využití školní jídelny a družiny pro 200 žáků. Nabízíme zájmové kroužky psaní všema deseti, výtvarný kurz, sportovní hry, mechatronika, korálkování a drátkování a jiné.

ZŠ Pardubice - Svítkov, Školní

Základní škola pro 470 žáků se školní družinou a jídelnou. Nabízíme kroužek anglického a německého jazyka, papírového modelářství, keramiky, country tance, tělovýchovy a hry na klavír. K dispozici je školní psycholog, výchovný poradce a metodik prevence. ...

ZŠ Sezemice

Provozujeme základní školu pro 500 žáků. K dispozici je školní družina i jídelna. Výuka probíhá na interaktivních tabulích, ve třídách je připojení k internetu. Sportovní areál, který je součástí budovy, slouží nejen pro studenty, ale i pro širokou veřejnost.

ZŠ Rybitví, Školní

Provozujeme základní školu pro 240 žáků s družinou a jídelnou. Z kroužků nabízíme pilates pro děti, zpěv, dovedné ruce a počítačový kroužek.

Speciální ZŠ Chrudim

Jsme speciální a praktická základní škola pro 175 žáků. Provozujeme školní družinu. Žákům nabízíme aktivační centrum. Projekt je zaměřený na zájmové vzdělávání žáků se středně těžkým a těžkým mentálním postižením a autismem. Poskytujeme 14 kroužků. Součástí …

ZŠ Chrudim, Dr. Jana Malíka

Základní škola pro 500 žáků s jídelnou a družinou. Žáci mohou navštěvovat keramický, dramatický a výtvarný kroužek, hru na zobcovou flétnu a žonglování. Dále se mohou věnovat sportovním a míčovým hrám.

ZŠ Chrudim, Dr. Václava Peška

Základní škola pro 850 žáků s družinou a jídelnou. Účastníme se projektů EU peníze školám a Zdravá škola. Pořádáme sportovní akce.

ZŠ Chrudim, U Stadionu

Základní škola se sportovními třídami pro 700 žáků s družinou a jídelnou. Vedeme atletický, sportovní, dopravní nebo dyslektický kroužek. Pořádáme výlety za sportem a kulturou, zahraniční poznávací zájezdy, besedy, drakiády, besídky, školy v přírodě nebo ...

ZAVŘENO (Otevírá v 07:00)

ZŠ Čeperka

Základní škola pro 90 žáků s družinou. Škola pořádá pěvecké, taneční, sportovní, rybářské, zdravotnické a jiné zájmové kroužky. Organizujeme semináře a projekty pro pedagogy i veřejnost.

ZŠ Vejvanovice

Provozujeme základní školu pro 55 žáků s družinou a jídelnou. Pořádáme výlety, zájmové kroužky, sportovní a jiné soutěže. Nabízíme logopedické služby.

ZŠ Slatiňany

Provozujeme základní školu s celkovou kapacitou 600 míst. Součástí školy je školní jídelna.

ZŠ Dašice, Sadova

Základní škola s družinou a školní jídelnou. Celková kapacita objektu je 420 žáků. Pořádáme a účastníme se sportovních soutěží a společenských akcí. Jsme zapojeni do celoročního sběru plastových víček a lahví. Organizujeme dětské výlety.

Zvláštní škola Heřmanův Městec

Provozujeme základní školu praktickou a speciální pro 68 žáků s družinou pro 12 dětí. K dispozici je dílenská učebna, učebna výpočetní techniky či zahrada s košem na streetball. Pořádáme výstavy, výlety a plavecký i předplavecký výcvik. Poskytujeme ...

ZŠ, Hrochův Týnec

Základní škola pro 400 žáků se školní jídelnou, klubem a družinou. V rámci klubu vedeme družstva hokeje, šachů, florbalu a dalších her. Pořádáme sportovní, kulturní a společenské akce pro žáky i jejich rodiče. Organizujeme přednášky, besedy, exkurze a další …

ZŠ Zaječice

Základní škola pro 100 žáků s družinou a jídelnou. K dispozici je pro děti zahrada s houpačkami a závěsnými lany na šplh a sítí na volejbal či nohejbal.

ZŠ Eduarda Nápravníka, Býšť

Základní škola pro 300 žáků s družinou a jídelnou.

ZŠ Břehy

Základní škola pro 75 žáků s družinou a jídelnou.

ZŠ Nasavrky

Základní škola pro 400 žáků s družinou a jídelnou.

ZŠ Chrast

Provozujeme základní školu pro 510 žáků s družinou, jídelnou a školním klubem. Pořádáme výlety či sportovní akce.

ZŠ Rosice

Základní škola pro 250 žáků s jídelnou a družinou.

ZŠ Holice, Komenského

Základní škola pro 450 žáků se školní družinou. Pro žáky prvního i druhého stupně je tu možnost přihlášení do pěveckého sboru.

ZŠ Bojanov

Základní škola pro 225 žáků s družinou a jídelnou.

ZŠ Prachovice

Základní škola pro 300 žáků s družinou a jídelnou. Dětem jsou k dispozici zájmové kroužky jako je keramika, přírodovědný a počítačový kroužek. Možnost poskytování výchovného poradenství.

ZŠ Přelouč, Smetanova

Základní škola pro 680 žáků se školní družinou. Ve volném čase možnost využití kroužku angličtiny, keramiky, programování, florbalu, paličkování a další.

ZŠ Miřetice

Základní škola pro 140 žáků s družinou.

ZŠ Seč

Základní škola pro 270 žáků s družinou a jídelnou.