Praktické a speciální základní školy

ZŠ a Praktická škola Svítání Pardubice, o.p.s.

Provoz speciální základní školy pro 169 žáků s jídelnou a školní družinou.

Speciální ZŠ Chrudim

Jsme speciální a praktická základní škola pro 175 žáků. Provozujeme školní družinu. Žákům nabízíme aktivační centrum. Projekt je zaměřený na zájmové vzdělávání žáků se středně těžkým a těžkým mentálním postižením a autismem. Poskytujeme 14 kroužků. Součástí …

Zvláštní škola Heřmanův Městec

Provozujeme základní školu praktickou a speciální pro 68 žáků s družinou pro 12 dětí. K dispozici je dílenská učebna, učebna výpočetní techniky či zahrada s košem na streetball. Pořádáme výstavy, výlety a plavecký i předplavecký výcvik. Poskytujeme ...

Speciální ZŠ a MŠ Litomyšl

Provozujeme základní praktickou a speciální školu s prvním stupněm při zdravotnickém zařízení se školní družinou. Zaměřujeme se na socializaci, samostatnost a rehabilitaci. Pořádáme výlety, sportovní dny a další mimoškolní aktivity.

Speciální ZŠ Bystré

Speciální základní škola pro 100 žáků s důrazem na rozvoj pracovních dovedností.

Speciální střední škola a základní škola Žamberk

Poskytujeme vzdělávání pro 115 žáků s různým typem a stupněm mentálního, tělesného a smyslového postižení. Součástí je družina.

ZŠ Lanškroun

Základní škola s přípravným ročníkem pro 105 žáků se školní družinou. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

ZŠ praktická a ZŠ speciální Králíky

Provozujeme praktickou a speciální základní školu pro 75 žáků se školní družinou. Zaměřujeme se na žáky s lehkým i těžším mentálním postižením, děti s autismem a Downovým syndromem. K dispozici je šest učeben a pět odborných pracoven, knihovna, zahrada. ...