Státní úřady a instituce

Přidat / editovat záznam

Info-Pardubice.eu Instituce a organizace Státní úřady a instituce

Celní správa

Finanční úřady

Hygienické stanice

Inspekce

Katastrální úřady

Ministerstva

Obecní úřady, samospráva

Policie

Soudy

Správa přírodních zdrojů

Úřady práce

Veterinární správa

Věznice

Více výsledků zobrazíte klikem na Celá ČR

Svět Celá ČR Pardubický okres Pardubice


Zobrazit pouze výsledky lokality "okres Pardubice"Český svářečský ústav s.r.o. - www.csuostrava.eu ZAVŘENO (Otevírá Po 06:30)

Český svářečský ústav (dále jen ČSÚ) je výzkumná, vývojová, inspekční, certifikační a zkušební organizace, která působí v oboru svařování. Byla založena v roce 1994. Majoritním vlastníkem ČSÚ je s Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Činnost …

Ostrava - Kunčičky, Vratimovská 624/11 (Průmyslové centrum Ostrava) - +420 775 573 696, +420 775 573 697

Věznice Pardubice - www.vscr.cz/veznice-pardubice-89

Věznice s ostrahou a s dozorem. Součástí jsou oddělení pro výkon trestu trvale pracovně nezařaditelných odsouzených mužů. Kapacita činí 640 míst.

Pardubice - Bílé Předměstí, Husova 194 + pobočky (38) - +420 466 083 111

Krajské vojenské velitelství Pardubice - www.kvv-pardubice.army.cz/ ZAVŘENO (Otevírá Po 08:00)

Jako velitelství tohoto kraje se zaměřujeme na vykonávání státní správy na území Pardubického kraje. Velitelství je příslušné pro fyzické a právnické osoby, které mají trvalý pobyt na tomto území. Zabýváme se i řešením žádosti státních občanů ČR o ...

Pardubice - Bílé Předměstí, Hůrka 1100 + pobočky (13) - +420 973 243 222

Ministerstvo obrany - Vojenská ubytovací a stavební správa Pardubice

Úřad organizuje a vypořádává veřejné zakázky v oblasti provádění staveb a rekonstrukcí.

Pardubice - Zelené Předměstí, Teplého 1899 + pobočky (2) - +420 973 245 666, +420 973 245 720

Ministerstvo obrany - 131. smíšený dělostřelecký oddíl Pardubice - www.13db.army.cz/131_smdo.html

Jednotka provádí pozemní bojové akce a zabezpečuje ochranu komunikací, objektů, prostorů a civilního obyvatelstva.

Pardubice - Zelené Předměstí, Zborovské náměstí 1230 + pobočky (23) - +420 973 370 010

Odbor cizinecké policie Pardubický kraj - www.policie.cz

Odbor se zabývá pobytem cizinců na území České republiky a problematikou s tím spojenou.

Pardubice, Pražská + pobočky (160) - +420 974 561 829

Česká školní inspekce - www.csicr.cz

Vykonávání veřejnosprávní kontroly v předškolních a školských zařízeních, ve střediscích a pracovištích praktického vyučování.

Pardubice - Zelené Předměstí, Rožkova 2432 + pobočky (37) - +420 607 764 788 , +420 466 797 560

Český statistický úřad - www.pardubice.czso.cz

Získávání, zpracování a poskytování informací o hospodářských, společenských a ekologických jevech.

Pardubice - Zelené Předměstí, V Ráji 872 + pobočky (13) - +420 466 743 411

Katastrální úřad pro Pardubický kraj - www.cuzk.cz

Poskytování služeb v oblasti správy katastru nemovitostí prostřednictvím územně příslušného katastrálního pracoviště.

Pardubice - Bílé Předměstí, Čechovo nábřeží 1791 + pobočky (113) - +420 466 023 111, +420 466 023 156

Povodí Labe, státní podnik - www.pla.cz

Nabízíme správu vodních toků, zjišťování a hodnocení stavu povrchových i podzemních vod. Oznamujeme příslušnému vodoprávnímu úřadu závažné závady.

Pardubice - Zelené Předměstí, Teplého 2014 + pobočky (6) - +420 466 864 400, +420 466 864 410

Krajský soud v Hradci Králové - portal.justice.cz/justice2/soud/soud.aspx

Rozhodování o řádných opravných prostředcích proti rozhodnutím okresních soudů a v nejzávažnějších trestních činech. Řešení sporů v obchodních věcech.

Pardubice - Zelené Předměstí, Sukova třída 1556 + pobočka - +420 467 000 111

OSSZ Pardubice - www.cssz.cz/cz/kontakty/krajska-a-okresni-pracoviste/pardubicky-kraj/ossz-pardubice.htm

Organizace spravuje činnosti v oblastech povinného sociálního zabezpečení a lékařské posudkové služby.

Pardubice - Zelené Předměstí, U Stadionu 2729 - +420 466 742 111

Okresní státní zastupitelství Pardubice - portal.justice.cz/justice2/soud/soud.aspx

Instituce realizuje právo státu na stíhání osob, které se měly dopustit trestných činů.

Pardubice - Zelené Předměstí, Arnošta z Pardubic 2082 + pobočky (11) - +420 466 049 466

Česká plemenářská inspekce - www.cpinsp.cz

Kontrolujeme dodržování povinností stanovených v zákoně o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat.

Pardubice - Zelené Předměstí, Boženy Němcové 231 + pobočky (12) - +420 777 921 156 , +420 466 681 302

Probační a mediační služba - www.pmscr.cz

Zprostředkování účinného a společensky prospěšného řešení konfliktů spojených s trestnou činností.

Pardubice - Zelené Předměstí, Sukova třída 1556 + pobočky (75) - +420 466 952 053, +420 731 679 915

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. - www.vumop.cz

Rozvoj vědního poznání v oborech komplexních meliorací, půdoznalství a informatiky vztahující se k těmto oborům.

Pardubice - Zelené Předměstí, Boženy Němcové 2625 + pobočky (5) - +420 466 310 265

Úřad práce České republiky - portal.mpsv.cz

Specializujeme se na zajišťování pracovních míst. Vedeme evidenci uchazečů o práci. Zajišťujeme státní sociální podporu a pomoc v hmotné nouzi.

Přelouč, K. H. Máchy 908 + pobočky (456) - +420 950 144 402, +420 950 144 403

Krajská veterinární správa pro Pardubický kraj - www.svscr.cz

Instituce dbá na zdraví zvířat, na zdravotní nezávadnost potravin a na ochranu státu před možným zavlečením nebezpečných nákaz nebo jejich nositelů.

Pardubice - Bílé Předměstí, Husova 1747 + pobočky (31) - +420 466 768 670

Celní úřad pro Pardubický kraj - www.celnisprava.cz/cz/celni-urad-pro-pardubicky-kraj/Stranky/default.aspx

Instituce je bezpečnostním sborem a její činnost zapadá do systému celního dohledu nad zbožím v rámci jednotného celního území Evropské unie.

Pardubice - Zelené Předměstí, Palackého třída 2659 + pobočky (16) - +420 466 797 303

Finanční úřad pro Pardubický kraj - www.financnisprava.cz

Úřad vykonává správu daní, odvodů, záloh na tyto příjmy, spravuje dotace, ukládá pokuty, vybírá a vymáhá odvody, poplatky, úhrady, pokuty a penále.

Pardubice - Zelené Předměstí, Boženy Němcové 2625 + pobočky (16)

Státní pozemkový úřad - www.spucr.cz

Zaměřujeme se na rozhodování o pozemkových úpravách a organizaci jejich provádění, zajišťování vytyčení pozemků a vyhotovení geometrických plánů.

Pardubice - Zelené Předměstí, V Ráji 919 + pobočky (83) - +420 466 414 410

Okresní soud v Pardubicích - portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/696 ZAVŘENO (Otevírá Po 07:00)

Okresní soudy jsou zásadně věcně příslušné pro řízení ve většině občanskoprávních i v trestních věcí v prvním stupni.

Pardubice - Staré Město, Na Třísle 118 - +420 466 750 111, +420 466 750 251