Policie

Odbor cizinecké policie Pardubický kraj

Odbor se zabývá pobytem cizinců na území České republiky a problematikou s tím spojenou.

Oddělení pobytových agend Pardubice

Oddělení se zabývá pobytem cizinců na území České republiky a problematikou s tím spojenou.

ZAVŘENO (Otevírá Po 08:00)

Policie ČR - Preventivně informační oddělení Krajského ředitelství policie Pardubického kraje

Poskytování informačního servisu o činnosti Policie ČR sdělovacím prostředkům a zajišťování komunikace krajského ředitelství s médii a veřejností.

Policie ČR - Služba kriminální policie a vyšetřování Krajského ředitelství policie Pardubického kraje

Úřad metodicky řídí, koordinuje a ovlivňuje činnost útvarů služby kriminální policie a vyšetřování Policie České republiky.

Policie ČR - Odbor služby pořádkové policie Krajského ředitelství policie Pardubického kraje

Služba pořádkové policie vykonává odbornou řídící, organizátorskou a metodicko-kontrolní činnost na úseku pořádkové policie a služební kynologie a hipologie.

Policie ČR - Odbor služby dopravní policie Krajského ředitelství policie Pardubického kraje

Služba dohlíží zejména na bezpečnost a plynulost silničního provozu, šetří dopravní nehody a projednává přestupky v blokovém a správním řízení.

Policie ČR - Odbor pro zbraně a bezpečnostní materiál Krajského ředitelství policie Pardubického kraje

Služba pro zbraně a bezpečnostní materiál vykonává státní správu v oblasti zbraní, střeliva, výbušnin a bezpečnostního materiálu.