Knihovny

Africké muzeum Dr. Emila Holuba

Africké muzeum Dr. Emila Holuba

Muzeum zaměřené na dokumentace a fotografie z výprav Dr. Emila Holuba. Bohatá expozice seznamuje návštěvníky s osobními dokumenty, kresbami, vzácnou Holubovou pracovnou i jeho osobními předměty, dále je doplněna exponáty z různých zápůjček. V neposlední řadě …

Univerzita Pardubice

Výpůjční služby, k dispozici je on-line katalog, počítačová studovna, kopírování, skenování a tiskové služby, informační služby. Vracet knihy můžete i mimo naši otvírací dobu do biblioboxu před vchodem do knihovny.

ZAVŘENO (Otevírá Út 09:00)

Knihovna Východočeského muzea v Pardubicích

Knihovna se specializuje na sbírky a studijní fondy.

ZAVŘENO (Otevírá Út 09:00)

Městská knihovna Přelouč

Nabídka knihovnických služeb.

ZAVŘENO (Otevírá Út 12:00)

Obecní knihovna Opatovice nad Labem

Nabídka služeb knihovny s možností přístupu na internet.

ZAVŘENO (Otevírá St 14:00)

Knihovna Synpo

Nabídka služeb knihovny se zaměřením na odbornou literaturu.

Městská knihovna Chvaletice

Půjčování knih a časopisů, nabídka přístupu k internetu.

ZAVŘENO (Otevírá Út 14:00)

Obecní knihovna Moravany

Nabídka knihovnických služeb s možností využití internetu.

ZAVŘENO (Otevírá St 09:00)

Obec Zdechovice

Obecní knihovna nabízí přibližně 5 000 svazků knih včetně časopisů. Možnost přístupu k internetu.

Krajská knihovna v Pardubicích

Nabízíme knihovnické služby. Součástí knihovny je půjčovna knih pro děti i dospělé, čítárna, studovna a hudební oddělení. Poskytujeme poradenské a informační služby a také služby pro nevidomé. Půjčujeme beletrii, populárně-naučnou literaturu, mapy, časopisy, …

Obecní knihovna Býšť

Poskytování knihovnických služeb. Nabídka připojení k internetu. Zapůjčování knih, časopisů a multimediálních CD.

ZAVŘENO (Otevírá St 08:00)