Domácí ošetřovatelská péče

Oddělení domácí ošetřovatelské péče - Pardubická nemocnice

Poskytujeme odbornou péči při ošetřování krátkodobě i dlouhodobě nemocných pacientů v jejich rodinném prostředí.

Farní charita Litomyšl

Charitní ošetřovatelská služba. Charitní pečovatelská služba. Půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek. Dobrovolnické centrum. Charitní šatník.

Centrum komplexní péče CZ, s.r.o.

Nabízíme komplexní domácí ošetřovatelskou službu, nácvik soběstačnosti i sebepéče, kontrolu krevního tlaku, váhy a převazy, kontrolní odběry krve a moče, ošetřovatelskou rehabilitační léčbu.

Charita Svitavy

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským ...

ZAVŘENO (Otevírá v Po 08:00)

Naděžda Nováková

Poskytování domácí ošetřovatelské péče. Nabídka péče o nemocné propuštěné z nemocnice a rehabilitace po mozkové příhodě, úrazu, operaci.

Charita Moravská Třebová

Centrum humanitární pomoci. Charitní pečovatelská služba. Denní stacionář Domeček. Dobrovolnické centrum. Půjčovna zdravotních a kompenzačních pomůcek. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Šance pro rodinu. Sociálně terapeutické dílny …

Oblastní charita Pardubice

Oblastní charita Pardubice

Poslání Oblastní charity Pardubice je obsaženo v jejím názvu. Slovo „caritas“ vyjadřuje lásku, která se projevuje službou člověka člověku, především tomu, který trpí. Touto myšlenkou se pracovníci řídí při jejich každodenní práci, kdy zajišťují služby ...