Dopravníky jsou srdcem zemědělských provozů

Automatizace ve výrobě byla jednou z hlavních podmínek rozvoje moderní společnosti v devatenáctém století. Reagovat na prudký nárůst populace totiž nebylo starými výrobními metodami již nadále možné. V současnosti, kdy je populace ještě mnohonásobně početnější a výrobní objemy ještě mnohonásobně větší, si bez automatizované výroby nelze chod společnosti vůbec představit.

Typickým představitelem automatizace ve výrobě s kořeny právě v devatenáctém století jsou různé druhy dopravníků. Ty nacházejí uplatnění především v zemědělském průmyslu, ať už jde o rostlinnou, nebo živočišnou výrobu a zpracování surovin, jako jsou mlýny, posklizňové linky, výroba krmných směsí, kafilérie a mnohé další. 

Mezi nejobvyklejší typy dopravníků v těchto odvětvích patří řetězové dopravníky neboli redlery, šnekové dopravníky a korečkové (kapsové) dopravníky. Každý z těchto druhů automatických pásů může být zhotoven z nerezi, ocele nebo pozinkovaného materiálu v závislosti na účelu použití.

Konstrukce dopravníku pro konkrétní výrobu či zpracovatelský průmysl je vždy záležitostí individuálních potřeb daného provozu. Proto je třeba při pořizování dopravníku a jeho součástí, jako jsou vybírací zařízení nebo zásobníky, zvolit výrobce s bohatými zkušenostmi a referencemi. Pouze dobře navržené a kvalitně sestrojené dopravníky zajistí vysokou efektivitu a plynulý provoz v daném sektoru zemědělské výroby.