Pobočky Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

EKOMONITOR – VODNÍ ZDROJE, ČISTIČKY ODPADNÍCH VOD

EKOMONITOR – VODNÍ ZDROJE, ČISTIČKY ODPADNÍCH VOD

Komplexní služby v ekologii. Likvidace ekologických zátěží pomocí moderních sanačních postupů; držíme nepřetržitou havarijní službu pro úniky závadných látek. Zrealizujeme úpravny vody. Provádíme hydrogeologické průzkumy a vyhledáme a zhotovíme nové zdroje ...

Eshop.ekomonitor.cz

On-line prodej produktů z oblasti čištění odpadních vod. V sortimentu naleznete čistírny odpadních vod, lapáky tuků, plastové nádrže, septiky, vodoměrné šachty, zemní filtry, čiřiče vody, provzdušňovací věže, horizontální provzdušňovače, odlučovače lehkých ...

Bioanalytika CZ/Ekomonitor

Komplexní služby v ekologii. Likvidace ekologických zátěží pomocí moderních sanačních postupů; držíme nepřetržitou havarijní službu pro úniky závadných látek. Zrealizujeme úpravny vody. Provádíme hydrogeologické průzkumy a vyhledáme a zhotovíme nové zdroje ...